Støt os – Har vi hjulpet dig? Så vil vi elske hvis du vil hjælpe os! Mobilepay 82 56 02

Søvn

Indholdsfortegnelse

Artiklen er revideret i februar 2019.

Det lille barns søvn

De fleste forældre tænker over, hvordan deres baby eller barn sover. Mange har måske en opfattelse af, at barnet ikke sover som det ‘burde’, eller oplever pres udefra for at få barnet til at ‘sove bedre’.

For mange kan det hjælpe at vide, hvorfor deres barn sover som det gør ud fra et biologisk standpunkt, hvornår man kan forvente at det ændrer sig, og hvad kan man gøre for selv at få nok søvn.

Sovende barn ved brystetEt barns søvncyklus er meget forskellig fra voksnes. Hvor voksnes søvncyklus ligger på ca. 90 minutter, ligger barnets mellem 20-50 minutter (13,14).

I løbet af en enkelt søvncyklus gennemgår barnet forskellige stadier af søvn. Omkring halvdelen af tiden vil være i stadiet, der kaldes for REM (Rapid Eye Movement) søvn eller aktiv søvn (for voksne er det langt mindre, og i øvrigt gradvist faldende gennem hele livet).

Resten af tiden vil være i de 4 stadier, der tilsammen kaldes for NREM (Non-Rapid Eye Movement) (19). NREM stadie 4 er det, vi kalder dyb søvn. I dette stadie er det nemmest at lægge et sovende barn fra sig, uden at det vågner.

I REM stadiet, samt første og andet stadie af NREM, oplever du måske, at dit barn laver små grimasser, spjætter let, smiler og sutter. Nogle oplever også, at deres barn har små korte ‘pauser’ i vejrtrækningen (13, 19).

Efterhånden som dit barn bliver ældre, vil dets søvncyklus gradvist blive længere – REM-stadiet vil blive kortere, og derfor oplever mange, at deres barn sover ‘tungere’. (9,13)

Nyfødt

Et nyfødt barn sover ofte op til 18 timer i døgnet. Det enkelte søvnstræk kan variere fra 30 min og op til 2 timer (5).

Nyfødte har ingen døgnrytme, og derfor er det helt normalt, at de er vågne i længere perioder om natten (4).

I det første døgn efter fødslen oplever du måske længere søvnstræk på 5-6 timer. Det skyldes ofte udmattelse efter fødslen.

De næste nætter kan du forvente, at dit barn efterspørger brystet ofte. Nu skal det sætte skub i mælkeproduktionen, og det er ikke unormalt med amning hver halve time. Det er vigtigt at undgå at begrænse amningen, da det er i løbet af de første 9-10 dage, grundlaget for en god mælkeproduktion bliver lagt (8). Læs mere om friamning.

1-6 mdr.

I denne periode sover dit barn ofte 14-15 timer i døgnet (4). Længden på søvnen varierer også her fra alt mellem 30 min – 2 timer (5).

Nogle børn begynder at finde en mere fast døgnrytme omkring de 3-4 måneder, men det er langt fra alle (4). Det er også helt normalt, at dit barn vågner om natten for at spise.

6-12 mdr.

Barnet mellem 6 og 12 mdr. sover gerne 14-15 timer i døgnet, ofte med 2-3 lure hver dag. Det er endnu ikke forventeligt, at barnet sover igennem (2). Et studie viste, at 27% af børnene ikke regelmæssigt sov fra 22-06, før de fyldte 1 år. 13% af dem sov ikke 5 timer eller mere i træk, før de var 1 år (2, 18). Se mere nedenfor om at ‘sove igennem’.

1-3 år

Barnet over 12 mdr. sover ofte 12-14 timer i døgnet. Mange oplever stadig, at deres barn vågner om natten for at amme. Op til 3 årsalderen sover mange fortsat en lur på et sted imellem 1½-2½ time i løbet af dagen. I denne alder begynder tiden i REM stadiet også at aftage, og barnets søvnstadier bliver længere og mere rolige (13).

At sove igennem

Sovende barn‘At sove igennem’ betyder at sove uden at vågne i løbet af natten, og det er meget kulturelt betinget (8). I vores del af verden har mange en forventning om, at barnet ganske tidligt både bør sove for sig selv og også sove igennem. Denne forventning kan lede til pres på de forældre, hvis barn ikke sover igennem.

Der er ikke international enighed omkring, hvor mange timer der skal til for at “sove igennem”. Studier bruger ofte forskellige definitioner. Den danske Sundhedsstyrelse definerer det som at sove 5 timer i træk uanset tidspunkt på døgnet (4).

Et canadisk studie, foretaget i 2018, af udvikling, søvn og den ammendes humør viste, at 38% af børn på 6 måneder sov mindre end 6 timer i streg om natten. Hvis man gik ud fra 8 timers uafbrudt søvn, steg antallet til 57%. Ved 12 måneder sov 28% af børnene stadig mindre end 6 timer i streg om natten, mens 43% sov mindre end 8 timer (17). Endvidere viste studiet, at lange søvnstræk medførte markant mindre amning om natten, samt at der ikke er en negativ sammenhæng mellem afbrudt søvn, barnets udvikling og den ammendes humør.

Det kan være svært at have et barn, der vågner meget om natten, hvis det medfører dårlig søvn for forældrene. Forskningen viser dog, at barnet ikke sover bedre eller mere sammenhængende ved at ‘træne’ søvn (10). Et studie fra 2013 viste, at forsøg på at regulere søvnmønstre (også kaldet søvntræning), før barnet var 6 måneder, indebærer en række risici (10).

Mange forældre oplever i perioder, at deres barn ikke sover mere end 30-45 min. ad gangen – især i dagtimerne. Her kan det hjælpe at vugge barnet – evt. i en slyngevugge – inden det vågner helt, eller at snige brystet i munden på barnet, så det sover videre.

For nogle hjælper det også at bære barnet i et bæreredskab under lurene, så barnet kan høre hjerteslag og mærke fysisk nærhed imens.

Udviklingsspring og søvn

Sovende baby i vikleDu har nok hørt om udviklingsspring, også kaldet tigerspring, og hvordan de kan påvirke børns søvn. Der findes ikke meget forskning på området, men mange oplever en form for spring omkring 4 mdr, 9 mdr, 12 mdr og 18 md. (16).

Det er meget individuelt, hvordan børn reagerer i disse perioder. Nogle forældre mærker intet til det, mens andre oplever øget efterspørgsel efter amning samt mindre og mere afbrudt søvn.

Har man et barn, der reagerer meget på et udviklingsspring, kan det være rigtig hårdt at stå i. For mange kan det være rart at vide, at det går over igen, og at man ikke er alene. Artiklen her (15) kan være god at læse. Når barnet efterspørger amning oftere, kan det også betegnes som et ammespring.

Fortsætter uroen i længere tid, kan det være en god ide at få tjekket, at der ikke er noget fysisk, der driller barnet.

Andre grunde til at barnet vågner oftere og efterspørger mere amning kan være:

 • tandfrembrud
 • ændringer i barnets hverdag
 • ensomhed
 • manglende berøring i løbet af dagen

De første 3 måneder af barnets liv kaldes ofte for ‘det fjerde trimester’. I denne periode er der mange, der oplever, at barnet kun vil sove ovenpå den ammende- og allerhelst med et bryst i munden. I blogindlægget her kan du læse mere om, hvorfor det sker, og hvad man kan gøre.

Hvordan kan jeg få sovet mere?

Sovende mor og børnDer er ingen tvivl om, at det kan være hårdt, når ens barn ikke sover lange søvnstræk – særligt hvis man bliver vækket ofte selv og mangler søvn.

Herunder er listet nogle forskellige forslag til, hvordan du nemmere kan komme igennem de hårde søvnperioder, samt hvordan du  kan forsøge at få en bedre nattesøvn (3,6,7,9).

 • Sov sammen med dit barn på en sikker måde
 • Lær at amme liggende, mens du sover
 • Tilbyd barnet en drømmetår (amning i søvne), inden du går i seng
 • Undgå at kigge på uret, når barnet vågner
 • Skift kun bleen hvis den er meget fyldt, eller barnet har haft afføring
 • Få hjælp om natten til alt det, der ikke direkte har med amning at gøre, hvis det er muligt for dig – fx bleskift
 • Hold rummet mørkt, og snak med lave stemmer

Mit barn sover ikke normalt

Hvis du ikke kan genkende dit barns søvnmønster i ovenstående beskrivelser, så kan du tage det op med din læge eller sundhedsplejerske – både hvis dit barn sover mere eller mindre end forventeligt. Dette gælder særligt, hvis du samtidig ikke oplever, at dit barn generelt er i fin trivsel. Du kan se en beskrivelse af, hvordan du vurderer børns trivsel her.

 


Denne artikel er skrevet i samarbejde mellem frivillige på Ammenet, og er redigeret af certificerede ammekonsulenter (IBCLC’er) blandt de frivillige.

Ammenets wiki formidler information og skal ikke opfattes som anbefalinger. Informationen på dette website kan ikke erstatte medicinsk rådgivning eller professionel hjælp ved behov.

Kilder:

(1) https://www.basisonline.org.uk/brains-biology-and-sleep/
(2) https://www.basisonline.org.uk/normal-sleep-development/
(3) SST. Forebyg vuggedød – og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. 2011.
(4) SST. Sunde børn. 2018.
(5) https://www.sleepfoundation.org/sleep-topics/how-your-baby’s-sleep-cycle-differs-your-own
(6) https://www.sleepfoundation.org/articles/new-baby-no-sleep-tips-ease-tr…;
(7) https://www.askdrsears.com/topics/health-concerns/sleep-problems/8-infa…;
(8) Riordan & Wambach: Breastfeeding and Human Lactation. 2016.
(9) https://www.sleepfoundation.org/articles/children-and-sleep 
(10) Douglas, Pamela S, Hill, Peter S., Behavioral Sleep Interventions in the First 6 Months of Life do not Improve Outcomes for Mothers or Infants, A Systematic Review. 2013.
(11) SST. Amning – en håndbog for sundhedsfaglige. 2023.
(12) Mohrbacher, Nancy. Breastfeeding Answers Made Simple. 2010
(13) https://www.schn.health.nsw.gov.au/fact-sheets/sleep-normal-sleep-patte…;
(14) Community Pediatric Review, Royal Children’s Hospital, Melbourne. September 2011.
(15) http://www.pinkymckay.com/the-myth-of-baby-sleep-regressions-whats-real…;
(16) https://vidunderligeuger.dk/din-babys-tigerspring/ 
(17) Pennestri et al. Uninterrupted Infant Sleep, Development, and Maternal Mood. 2018.
(18) Henderson et al. Sleeping through the night: the consolidation of self-regulated sleep across the first year of life. 2010.
(19) Purves et al. Neuroscience. 2001. Uddrag.

Faktaboks

 • Opvågninger om natten er normalt og forventeligt i det første år af barnets liv, og længere endnu for mange børn.
 • Nogle børn begynder at finde en mere fast døgnrytme omkring 3-4 måneder.
 • Ved 3-årsalderen bliver barnets søvnstadier længere og mere rolige.
 • Forskning viser, at barnet ikke sover bedre eller længere ved at ‘træne’ søvnen, samt at forsøg på at regulere søvnen før barnet er 6 måneder indebærer visse risici.
 • Du kan arbejde på at optimere din egen søvn, selvom dit barn vågner i løbet af natten.