Støt os – Har vi hjulpet dig? Så vil vi elske hvis du vil hjælpe os! Mobilepay 82 56 02

For IBCLC kandidater

Vi får jævnligt henvendelser fra folk med professionelle drømme og planer indenfor amning.

International Board Certified Lactation Consultants (IBCLC’er) er ammekonsulenter med en internationalt anerkendt certificering, udstedt af International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE). IBCLC-certificeringen blev skabt i 1980’erne af den frivillige organisation La Leche League, som har uddannet frivillige ammevejledere siden 1950’erne. Certificeringen anses for at være “gold standard” inden for ammevejledning, og siden dens tilblivelse er tusindvis af professionelle ammekonsulenter blevet eksamineret overalt i verden.
 

For at blive certificeret ammekonsulent (IBCLC) skal du opfylde 3 krav:

  • Uddannelse: sundhedsfaglig undervisning inden for 14 sundhedsfaglige emner samt mindst 95 timers ammespecifik undervisning
  • Klinisk erfaring med ammevejledning*
  • Overholde et professionelt kodeks
 

*Det er den kliniske erfaring med ammevejledning, vi kan hjælpe dig med via det frivillige arbejde på Ammenet.  Når du er certificeret frivillig vejleder på Ammenet, kan du optjene klinisk erfaring ved at vejlede i vores facebookgruppe. Erfaringen optjenes time-for-time, og du skal have 1000 timer som frivillig vejleder for at kunne registrere dig til eksamen (under pathway 1). Det svarer typisk til at du i gennemsnit tager 2-3 vejledninger for hver gang vi har åbent i vores vejledning (se mere nedenfor).

Inden du kan optjene timer hos os, skal du gennemføre vores uddannelse som Ammenet vejleder. Hvis du ikke allerede har taget en ammespecifik uddannelse, tager det omkring ½-1 år at gennemføre vores vejlederuddannelse. Bemærk at vores uddannelse til frivillig IKKE kan bruges til at opfylde kravet om 95 timers ammespecifik undervisning. 

 

Har du allerede en ammespecifik uddannelse?

Hvis du allerede har taget en 95-timers uddannelse, som fx den hos Kompetencecenter for Amning eller Lactation Education Resources, så skal du ikke tage den fulde uddannelse til Ammenet-vejleder. Vi har sammensat en kortere version af uddannelsen, som fokuserer på kommunikation og online vejledning samt de ammefaglige emner, du typisk vil beskæftige dig mest med hos os.

Det er vigtigt for dig at huske på, at du efter en 95-timers uddannelse max har 5 år til at optjene timer og registrere dig til IBCLC-eksamen. Du skal derfor tilrettelægge dit arbejde hos os, så du kan nå at optjene nok timer – eller også skal du optjene yderligere timer på andre måder. Se mere længere nede.

Det er vigtigt at tage med i dine overvejelser, om du reelt har muligheden for at lægge det fornødne antal timer i arbejdet på Ammenet. 250 timer pr år svarer til 5½ timers arbejde i gennemsnit pr uge i 45 uger.

Ammenets vejledningsgruppe har åbent for spørgsmål én gang om ugen. Det kræver derfor ofte 2-3 vejledninger pr uge for at opnå de kliniske timer. 

Du skal stadig gennemføre uddannelse hos os

Selvom du har taget uddannelse indenfor amning, skal du gennemføre en kortere udgave af Ammenets egen uddannelse til frivillige for at blive vejleder hos os. 

Årsagen til, at man ikke blot kan springe vores uddannelse over, når man allerede er uddannet hos fx Kompetencecenter for Amning er, at vores uddannelse er målrettet det frivillige arbejde online, samt at vi i vores arbejde har særligt fokus på aktiv lytning som en essentiel del af vores formidling og hjælp. Vi beder dig derfor gennemføre vores uddannelse, så vi dels er sikre på at alle vores vejledere har den samme grundviden og dels, at alle har samme udgangspunkt i forhold til måden vi vejleder på. 

Vi kan ikke certificere personer, som ikke har gennemført uddannelsen. Vores godkendelse af IBLCE er baseret på, at alle frivillige vejledere har gennemført uddannelsen og underskrevet vores eget Statement of Commitment.

 

Optjening af timer for sundhedsfaglige

Der er andre måder at optjene de nødvendige timer til at registrere sig til IBCLC-eksamen. Hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse foruden din ammespecifikke uddannelse på 95 timer, kan du logge de timer, du arbejder med amning indenfor dit felt. De timer tæller nemlig med i dit regnskab, også selvom de ikke er direkte superviserede. Er du fx ergoterapeut med ammespecifik uddannelse, kan du altså tælle de timer, du arbejder med ammende og deres og babyer. 

Du kan læse meget mere om det her på IBLCE commisionens hjemmeside.