Støt os – Har vi hjulpet dig? Så vil vi elske hvis du vil hjælpe os! Mobilepay 82 56 02

Ammenets historie

Ammenet blev skabt i 2007 som et online fristed for alle, der ammede længere end 1 år. Her skulle man ikke forsvare eller forklare noget. Kort efter begyndte mødre med yngre børn også at stille spørgsmål, og det blev hutigt tydeligt, at der virkelig manglede et online sted, hvor man kunne stille spørgsmål om amning.

Derfor gjorde vi hvad vi kunne for at svare. Vi læste og lærte, og gav vores viden videre. Drivkraften var mor-til-mor hjælpen – et ønske om at hjælpe andre med at amme, fordi det betød så meget for os selv. 

Hurtigt kom wikien med ammeviden til, og efterspørgslen på vejledning voksede. I 2014 flyttede vi vores vejledning fra hjemmesiden og over på Facebook, søgte flere frivillige og skabte vores første formaliserede uddannelse af vejledere. I 2016 oprettede vi netværksgrupperne, som i dag er medvirkende til, at vi når ud til en meget stor og mere broget skare af forældre. Vores vejledning foregår i dag via en lukket facebook-gruppe, mens netværksgrupperne tilbyder forælderbaseret støtte og opbakning.

I 2017 gik vi fra at være et uformelt netværk til at blive en etableret forening med vedtægter og bestyrelse. Bestyrelsen har ansvar for den daglige drift i tæt samarbejde med teamledere for fire teams: Vejledning & Uddannelse, der har ansvaret for at organisere vejledningen og uddanne nye frivillige; Netværk, der er ansvarlige for at drive netværksgrupperne, herunder organisere ordstyrerarbejdet; Infoteam, der har ansvaret for at holde hjemmesiden opdateret, herunder at opdatere wikien, og dele indhold på vores sociale medier; og Projektteam, der har ansvar for at drive projekter selvstændigt og i samarbejde med andre, kontakt til presse, samt søgning af fonds- og puljemidler.

Bestyrelsen fastlægger foreningens strategi, der vedtages på den årlige generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed.

Alt arbejde  100% frivilligt.

 

Foreningens medlemmer

Ammenets frivillige er alle medlemmer af foreningen: frivillige, som er igang med en af vores uddannelser som vejleder, ordstyrer eller organisator, optages som associerede medlemmer. Frivillige, der har gennemført en af disse uddannelser og har en gældende statement of commitment, optages som ordinære medlemmer.

Herudover optager foreningen også støttemedlemskaber, som ikke er frivillige, men som bidrager til foreningens arbejde igennem donationer.

Alle typer medlemskab giver stemmeret ved tilstedeværelse under generalforsamlingen, mens ordinære medlemmer derudover har mulighed for at stille op til bestyrelsesposter.

Vores CV

Foruden arbejdet med at vejlede, yde støtte og skrive artikler for at dele viden har vi deltaget i en række forskellige tiltag og projekter. Her kan du se en kronologisk oversigt over alle vores forskellige aktiviteter siden vi startede i 2007.

 

2007

 • Etablering af Ammenet som et online netværk med forum og information om amning – særligt for mødre, der ammede børn længere end et år

2013

 • Modtager af foreningen Forældre og Fødsels årlige pris, der gives som en påskønnelse for særlige indsatser, der falder ind under foreningens formål

2016

 • Etablering af en formel uddannelse af frivillige vejledere på Ammenet 

2017

 • Foreningen Ammenet stiftet med henblik på 1) at yde støtte og vejledning til ammende og deres familier samt 2) at udbrede evidensbaseret viden om amning og relaterede emner
 • Ammenet anerkendt af International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) som Mother-Support-Group-Organisation. Anerkendelsen betyder, at Ammenets frivillige vejledere har mulighed for at samle den nødvendige kliniske erfaring, der kræves for at gå til IBCLC-eksamen, igennem de timer, de yder vejledning via foreningen. Foreløbigt er 8 frivillige blevet IBCLC ved hjælp af kliniske timer optjent i Ammenet.
 • Praktiksted for to bachelorstuderende i Global Nutrition and Health specialization: Lifestyle and Health Education fra Professionshøjskolen Metropol (nu Københavns Professionshøjskole).
 • Praktiksted for en bachelorstuderende i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet

2018

 • Praktiksted for en kandidatstuderende i Culture, Communication & Globalization fra Aalborg Universitet.
 • Deltagelse i referencegruppe i forbindelse med udarbejdelsen af National Klinisk Retningslinje for Komitéen for Sundhedsoplysning om etablering af amning efter fødsel

2019

 • Udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med Peer-review af den Nationale Kliniske Retningslinje om etablering af amning efter fødsel
 • Poster præsentation på 8th Nordic Breastfeeding Conference
 • Deltagelse i referencegruppe i forbindelse med udarbejdelsen af National Klinisk Retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn

2020

 • Udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med Peer-review af den Nationale Kliniske Retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn
 • Udarbejdelse af amme-spørgsmål til spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres af Ketotic Hypoglycemia International. Spørgeskemaet undersøger sammenhænge med mulige komorbiditeter til tilstanden Idiopatisk Ketotisk Hyperglykæmi, herunder om der er en sammenhæng mellem denne sjældne sygdom og fænomenet “hyper-nursing”

2021

 • Oplæg på fyraftensmøde om internationalt certificerede ammekonsulenter med baggrund i frivillig vejledning, i anledning af markering af International IBCLC-day – møde arrangeret af Komitéen for Sundhedsoplysning
 • Initiativtager til specialeprojekt om vejledning om amning hos sundhedsplejen samt fra frivillige foreninger. Projektet gennemføres i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning og specialestuderende Thea Sofie Engstrøm fra Aarhus Universitet
 • Samarbejdspartner i forbindelse med sociologisk specialeprojekt om amning af børn over 12 måneder. Projektet gennemføres af specialestuderende Anne-Katrine Yu Zhu Alrø Gade fra Københavns Universitet (afsluttet i maj 2022)
 • Deltagelse i følgegruppe for projektet Amning – en god start sammen. Projektet gennemføres af Komitéen for Sundhedsoplysning

2022

 • Oplæg på netværksmøde om amning arrangeret af Kompetencecenter for Amning. Oplægget præsenterede foreningens arbejde og Ammenets repræsentant på mødet indgik derefter i en drøftelse om, hvordan frivillige organisationer og det offentlige tilbud om ammevejledning kan samarbejde bedst muligt