Støt os – Har vi hjulpet dig? Så vil vi elske hvis du vil hjælpe os! Mobilepay 82 56 02

Spændinger og skævheder hos baby

I de senere år har det fået stigende opmærksomhed, at spændinger og skævheder hos babyer kan forårsage vanskeligheder for amningen.

Nogle børn fødes med skævheder, som er opstået i fostertilstanden. Andre oplever spændinger, eller i nogle tilfælde nerveskader, som kan relateres til fx indgreb under fødslen.

Skævheder og spændinger kan fx vise sig som:

  • tendens til at lægge hovedet til den ene side hele tiden
  • asymmetri i ansigtet
  • afvisning af det ene bryst
  • manglende bevægelse i den ene arm (mulig nerveskade)
  • skævt hoved og hovedstilling (muskulær torticollis)

Asymmetri, nerveskader og spændinger kan påvirke amningen, fordi det kan gøre det vanskeligt for barnet at få godt fat samt malke brystet effektivt.

Problemer med sutteteknik kan lede til lav vægtøgning og/eller for lidt mælk.

Ifølge flere eksperter – bl.a. Catherine Watson Genna (IBCLC), Christina Smillie (børnelæge, IBCLC), Alison Hazelbaker (PhD, IBCLC) – kan spændingerne give gener, som ligner dem, der kan opstå ved stramt tungebånd. Endvidere mener flere, at der oftest også er spændinger til stede, når stramt tungebånd er konstateret.

Der mangler endnu forskning om behandling af spændinger og skævheder hos spædbørn, men vi vil her fortælle lidt om det, der foreligger for nuværende:

Dette studie (engelsk) viste effekt af osteopatisk behandling samt ammekonsulent-hjælp til spædbørn, hvis mødre oplevede problemer med sutteteknik og/eller smerter.

Denne forskningsartikel (engelsk) fortæller om spædbørn med medfødt torticollis. Det konkluderes, at arbejde med ammestillinger samt træning af den svage side kan forbedre amningen.

Denne norske artikel sammenholder forskning om torticollis og finder, at fysioterapi samt undervisning af forældre har effekt på torticollis hos børn, såfremt behandling påbegyndes i det første leveår.

Her er endvidere links til andre sider med information relateret til dette emne:

Fødselsskader
Website på engelsk om alle former for fødselsskader samt årsager og behandling.

Virker kraniosakralterapi?
Artikel på engelsk fra IBCLC Philippa Pearson-Glaze

 

 


Denne mini-wiki er skrevet i samarbejde mellem frivillige på Ammenet, og er redigeret af certificerede ammekonsulenter (IBCLC’er) blandt de frivillige.

Ammenets wiki formidler information og skal ikke opfattes som anbefalinger. Informationen på dette website kan ikke erstatte medicinsk rådgivning eller professionel hjælp ved behov.