Støt os – Har vi hjulpet dig? Så vil vi elske hvis du vil hjælpe os! Mobilepay 82 56 02

Fuldamning

Fuldamning er et udtryk for, at et barn ernæres fuldt ved modermælk. Hvis barnet får supplering med andet end modermælk (dvs. modermælkserstatning), kaldes det delvis amning.

Sundhedsstyrelsens definition af fuldamning lyder således:

”Ved fuld amning forstås, at barnet ernæres udelukkende af modermælk efter udskrivelsen fra hospitalet. Herved forstås i Danmark, at der ud over moderens mælk kan tillades supplement med vand og lignende og/eller maksimalt ét måltid med modermælkserstatning om ugen”.

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen at fuldamme i 6 måneder, herefter delvis amning til 12 måneder eller længere.

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s definition på fuldamning lyder således:

”Exclusive breastfeeding – that is the infant only receives breastmilk without any additional food or drink, not even water”

Altså – “fuldamning, er når barnet udelukkende indtager modermælk, og ikke andet mad eller drikke, ej heller vand” (red.)

WHO anbefaler fuldamning i 6 måneder, herefter delvis amning til 2 år eller længere.

Nogle mødre vælger selv at amme delvist og anvende supplering ved siden af. Andre ønsker at fuldamme men ikke kan få det til at lykkes, ofte til stor sorg for den enkelte mor. I sjældne tilfælde kan sygdom hos mor (f.eks. stofskiftesygdom) eller manglende kirtelvæv (kaldet hypoplasi) være en af årsagerne til, at det er nødvendigt at supplere – læs mere om for lidt mælk. Her er det dog ofte muligt fortsat delvist at amme, samt at supplere ved brystet med suppleringssystemer.

Uanset om du fuldammer, eller ammer delvist med supplering, er al modermælk godt for dit barn.

Fuldamning ved udmalkning

Som definitionerne antyder behøver fuldamning ikke nødvendigvis at betyde, at barnet ligger ved brystet. Det kan også være fuld udmalkning, hvor barnet får modermælk fra flaske eller ved andre suppleringsmetoder. Der kan være mange grunde til fuld udmalkning. Nogle børn er ikke i stand til at amme (fx pga. en endnu ikke opereret læbe-gane-spalte) og har derfor stor glæde af udmalket modermælk. Det kan også være, at du ikke bryder dig om fornemmelsen, når dit barn ammer, men stadig ønsker at det skal få din mælk. I vores wiki om udmalkning kan du læse mere.

Læs mere i nedenstående links:

SST-anbefalinger om amning
I Sundhedsstyrelsens håndbog om amning finder du deres anbefalinger (s. 7), samt deres definition på fuldamning (s. 11). De skriver også om udmalkning (s. 136).

WHO’s anbefalinger om amning

Fuld udmalkning – Breastfeeding USA
I artiklen her kan du læse om de mange forskellige årsager til at mødre fuld-udmalker, samt finde information omkring hvordan man får startet og vedligeholdt sin produktion ved udmalkning.