Professionel eller frivillig

Vi mødes ofte med spørgsmål om, hvorvidt uddannelsen og virket som frivillig på Ammenet kan bruges i professionelle sammenhænge.

denne side har vi samlet information til IBCLC-kandidater.

Her nedenfor kan du læse om mulighederne, hvis du fx er doula, slyngevejleder eller sygeplejerske. 

Viden

Det kan man altid bruge :-) Ikke bare ammefaglig viden, men også den viden om kommunikation, som man får under uddannelsen og arbejdet som frivillig vejleder. Mange har meldt tilbage, hvordan netop den har spillet ind på andre områder af deres liv.

Så problemet er aldrig viden. Men der kan være problemer, hvis den bruges direkte til indtægt, uden yderligere professionel uddannelse indenfor faget.

Det frivillige er kernen!

Vi bruger rigtig meget tid på uddannelsen til vejleder, ved siden af vores frivillige arbejde med vejledning og alt det andet, der skal laves i en organisation. Det, der driver os, er at hjælpe familier til at nå deres amme-mål uden at vi får penge for det. Og for at du passer ind, skal det også være det, der driver dig.

Det hele handler altså om frivilligt arbejde. Ammenet er bygget på frivilligt arbejde, dem der vejleder er frivillige, og selve vejleder-uddannelsen er også skabt af frivillige. Essensen er altså en fortsættelse af denne tradition for frivilligt arbejde. Med andre ord: uddannelsen til vejleder er ikke bare en uddannelse. I den ligger også et løfte om frivillig indsats bagefter.

Og det er også dette, der gennemsyrer uddannelsen. Den er målrettet frivillig vejledning online og til caféer - altså det arbejde, vi laver på Ammenet.

Engagement

Når vi bruger en masse tid på at uddanne nogen til at vejlede på Ammenet, så vægter vi engagement og reel deltagelse meget, meget højt. Det er også derfor, vi bruger tid på at gennemgå disse tanker her, for man kan faktisk ikke rigtigt komme igennem uddannelsen, og deltage i arbejdet, hvis man ikke virkelig brænder for den frivillige indsats og har stor lyst til at deltage i den. Det kræver også tid. Men det har du allerede læst om :-)

CV

Den mest oplagte anvendelse af virket som frivillig vejleder (og dermed også uddannelsen) udenfor det frivillige arbejde er at skrive det på sit CV. Vi ved alle, at det frivillige arbejde kan gøre, at en kandidat til et job eller en uddannelse skiller sig ud og demonstrerer engagement og viden. Og det er rigtig fint! Så længe det ikke er den eneste grund til, at man viser interesse for det frivillige arbejde, selvfølgelig.

Sundhedsfaglige

Hvis man arbejder indenfor de sundhedsfaglige professioner, som har en berøringsflade med spædbørn og mødre, så kan man måske føle, at man mangler viden om amning, som ville gavne en i jobbet. Det er meget forståeligt! Og der kastes jo ikke mange penge efter uddannelse indenfor amning i de fleste fag. Måske frivillig uddannelse ses som en oplagt mulighed for tilegnelse af viden og kompetencer.

Er man ansat indenfor sundhedsvæsenet, oplever man måske ofte at stå i situationer, hvor utilstrækkelig viden om amning kan forhindre en i at hjælpe i en given situation. Det er benhårdt og svært arbejde. Og her kan viden opnået et hvilket som helst sted, fx også ved frivilligt arbejde, naturligvis komme en til gode. Det vigtige er blot at huske på, at den viden man har tilegnet sig er målrettet en anden type situation, nemlig det frivillige arbejde, og at man derfor ikke har kompetencer som en person, der har taget en professionel uddannelse og certificering indenfor amning. Mere om dette nedenfor.

Selvstændige

Der er der en stigning i antallet af fødselsdoulaer - hurra for det!  Derudover er der en del sundhedsfaglige, som vælger at arbejde selvstændigt, fx jordemødre, men også sygeplejersker og sundhedsplejersker - hurra for dette også!
Amning fylder ikke så meget i disse uddannelser, og derfor vil nogle søge yderligere viden om amning for bedre at kunne hjælpe deres klienter. Men her bevæger vi os nu over i gråzonen.

Viden - det kan man altid bruge. Men hvis man bruger viden fra Ammenets uddannelse og virke til at tilbyde tjenester mod betaling, som man ikke ellers er uddannelsesmæssigt kvalificeret til at tilbyde, så overtræder man vores etiske retningslinjer. Som frivillig på Ammenet kan du kun tilbyde betalt ammehjælp, hvis du samtidig har en professionel uddannelse eller certificering indenfor området. Uddannelser som fx jordemor eller doula er ikke tilstrækkelige i sig selv, da de ikke indeholder nok om amning.

Professionelle muligheder - alternativer til frivillig uddannelse

Postpartum doula

En uddannelse som fødselsdoula inderholder normalt kun ganske lidt om amning. Men en uddannelse som postpartum doula bør indeholde en hel del om amning og er altså en professionel uddannelse. Med sådan en i bagagen kan man altså godt vejlede professionelt i det normale ammeforløb. Bemærk dog, at det ikke svarer til den uddannelse, som kræves for at blive ammekonsulent! Postpartum doula-uddannelser findes os bekendt endnu ikke i Danmark, men kan tages som online undervisning på engelsk.

Ammefaglige kurser

En anden mulighed for indtægt indenfor amning kunne være at undervise - altså lave ammeforberedende kurser. Til dette er uddannelsen som frivillig vejleder heller ikke anvendelig - ikke fordi den ikke er hamrende god, men fordi det simpelthen ikke er foreneligt med vores vision og etik at tjene penge på den gratis uddannelse til frivillige, som vi tilbyder.

Der findes online kurser (der koster penge), som giver netop sigter mod denne form for virksomhed (men altså ikke alene er tilstrækkelige til at danne baggrund for konsultationer). Disse kurser kan fx ses på den liste, LEEARC har sammensat over kurser, som er godkendt af IBLCE.

Professionel ammekonsulent (IBCLC)

På Ammenet henviser vi kun til certificerede ammekonsulenter (IBCLC’er), når vi henviser til professionel hjælp. Det gør vi, fordi man hos en certificeret ammekonsulent er garanteret

  1. det nødvendige niveau af uddannelse indenfor amning, og
  2. at den pågældende er underlagt et sæt etiske regler for sit virke som IBCLC, der ved overtrædelse leder til fratagelse af certificeringen.

Derudover skal man recertificere hvert 5. år. Med andre ord er der nogle garantier for personens kompetencer indenfor feltet.

Hvis man drømmer om at blive IBCLC, kan man starte med at kigge på IBLCEs website, hvor kravene og processen er beskrevet. Groft sagt kræves 3 komponenter for at blive accepteret til at certificere ved eksamen:

  • tilstrækkelig generel sundhedsfaglig viden
  • klinisk erfaring på mellem 300 og 1000 timer, afhængigt af pathway
  • mindst 90 timers ammespecifik undervisning

Det er lidt indviklet, men du kan finde masser af information (også på dansk) på ovennævnte website.

Er du allerede godt på vej mod en IBCLC-certificering men ønsker at opnå den nødvendige kliniske erfaring igennem frivilligt arbejde på Ammenet? Så læs denne artikel før du kontakter os.

Det korte af det lange

Hvis du brænder for den frivillige vejledning, så er Ammenet en oplagt mulighed. Har du oven i det drømme om noget mere professionelt, kan Ammenet stadig være oplagt. Tænker du primært på professionelle muligheder, så er det frivillige arbejde nok ikke oplagt for dig.