Frivillig vejleder på Ammenet

Der er rigtig mange, som gerne vil være frivillige på Ammenet, og det er vi så glade for! Vi optager løbende et lille antal nye frivillige, som vi bruger meget tid på at træne, uddanne, sparre med samt efteruddanne.

For at blive frivillige vejleder skal du udfylde en ansøgning. Ud fra denne, og eventuelt en samtale, ser vi på, om Ammenet og dig er et godt match. Se mere om kravene for at være med længere nede.

Læs i øvrigt mere om organisationen og det frivillige arbejde her, og mød de frivillige her

Lidt om arbejdet

Frivillige vejledere besvarer ammespørgsmål i vores Facebook-gruppe samt på email. De skriver også wikier, hjælper hinanden med at holde sig opdateret indenfor forskning om amning og meget andet.

Arbejdet som frivillig vejleder er fantastisk - så er det sagt. Det er enormt tilfredsstillende at gøre en forskel for en familie, der gerne vil amme. Men det kan også være hårdt til tider. Derfor har vi hinanden og en lukket gruppe, hvor vi snakker sammen, vender tvivlsspørgsmål osv.

Tidsmæssigt vil du skulle bruge ca. 5 timer om ugen på arbejdet. Det gælder også, mens du er under træning og uddannelse - men du kan også periodevist bruge mere eller mindre.

Vi prioriterer at kunne give familierne en god vejledning, og tager derfor kun et passende antal spørgsmål ind. Vi er frivillige, og derfor skal der være plads til, at vi kan lave mere når vi har godt med overskud, og mindre når hjemmelivet eller arbejdet pludselig kræver mere tid.

Nogle vejledninger er lange. Nogle helt korte. Nogle hårde, fordi emnet føles tungt, eller fordi du synes, du ved for lidt. Vi støtter hinanden, og vi hjælper familierne, så godt vi kan. Ingen er perfekte, og vi lærer alle hele tiden. Men vi gør et stykke arbejde, som ikke ville blive gjort uden os.

Lidt om træningen og uddannelsen

Det er et stort arbejde og et stort ansvar at være vejleder. Derfor bliver du også godt rustet til det.

Du starter dit frivillige engagement hos Ammenet med at blive uddannet i at:

 • kommunikere empatisk på skrift
 • besvare ammespørgsmål af forskellig kompleksitet
 • finde og vurdere kvaliteten af informationsmateriale om amning

Det tager ca. 9 måneder at gennemføre vejleder-uddannelsen, men det kan gøres både hurtigere og langsommere. Du skal dog kunne gennemføre uddannelsen på max 1 år.

Uddannelsen er opdelt i 6 faglige temaer og de emner, der hører til dem. Du får perioder med læsning, videolektioner og øvelser samt praktikperioder, hvor du træner teorien i rigtige vejledninger med supervision.

Den første måned er en slags prøvetid, hvor du som minimum skal gennemføre det første tema i uddannelsen. Denne prøvetid kan du bruge til at mærke efter, om du egentlig har tiden til det frivillige arbejde.

Du skal selv købe bogen Breastfeeding Answers Made Simple af Nancy Mohrbacher. Den findes både som papirbog og som e-bog. Den skal først købes, når du har gennemført første tema på uddannelsen.

Er du på barsel?

Lige nu har du måske godt med tid, men hvad skal du, når din barsel er slut? Har du tid til at være frivillig hos os, når du er tilbage på arbejde?

Uddannelsen forbereder til det frivillige arbejde, men hvis du ikke har tid til det frivillige arbejde bagefter, kan du hjælpe os på andre måder og overlade pladsen som frivillig vejleder til en anden ❤

Opfylder du kravene til at blive frivillig hos os?

Alle frivillige vejledere på Ammenet har personlig erfaring med amning og har gennemgået en uddannelse i amning samt vejledning og formidling.

Kravene til dig som frivillig vejleder er, at du skal:

 • have personlig erfaring med amning
 • have ammet mindst 1 år, men vi tager hensyn til særlige situationer
 • kunne hjælpe alle, der ønsker hjælp, uden at diskriminere
 • ønske at lære mere om både amning og kommunikation
 • kunne arbejde selvstændigt, overholde egne deadlines og opsøge viden
 • kunne afsætte ca. 5 timer om ugen til frivilligt arbejde *
 • have en grundlæggende respektfuld holdning til de mennesker, vi forsøger at støtte og hjælpe
 • have fulgt med i FB-gruppen, så du kender til vores måde at vejlede på
 • kunne læse engelske tekster om amning
 • købe Breastfeeding Answers Made Simple af Nancy Mohrbacher, når første tema er gennemført
 • skrive under på, at du vil overholde vores retningslinjer, når du har gennemført uddannelsen

*Dette krav er vigtigt! Mange vil så gerne hjælpe, men har reelt ikke tid. Tænk godt over det, inden du søger om at være med!

Vil du hjælpe på andre måder end som frivillig vejleder?

Hvis du gerne vil hjælpe, men måske ikke føler du har tid nok eller er usikker på, om du lever op til kravene, så kontakt os og spørg. På siden her kan du se, hvilke typer frivilligt arbejde, du kan søge om at komme til at lave. Du kan også blive støttemedlem og hjælpe os ved at betale et årligt kontingent - læs mere om det her.

Er du mest interesseret i professionelle muligheder?

Det kræver tid og overskud at være frivillig. Hvis du mest er interesseret i at tilegne dig viden for at kunne bruge det professionelt, er der andre muligheder. En titel som frivillig vejleder kan ikke bruges til at tjene penge på ammehjælp eller til at reklamere for sig selv i andre henseender. Læs mere om dette her.

Sådan ansøger du

Du ansøger ved at udfylde et skema, som vi bruger til at vurdere, om du opfylder kravene til at blive vejleder. Derefter kontakter vi dig via e-mail. Hvis vi har brug for mere information, vil vi spørge ind og evt. invitere dig til en Skype samtale. Der er meget få pladser og mange om buddet. Nogle af dem, som ikke kan tilbydes en plads straks, vil blive tilbudt at komme på en venteliste.

Brænder du for det frivillige arbejde og lever op til kravene? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning ❤ 

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet.