Frivillig vejleder på Ammenet

Vil du være vejleder på Ammenet?

Vi har lukket for optag af nye vejledere i øjeblikket, men kan altid bruge nye ordstyrere og organisatorer

 

Vejledere på Ammenet hjælper ammende familier på mange måder - via vejledningsgruppen på Facebook, café-møder eller ved fx at skrive nogle af de mange artikler om amning, du finder i vores wiki. 

For at blive vejleder på Ammenet skal du:

 • have personlig erfaring med amning og gennemføre en grundig uddannelse indenfor amning samt kommunikation, så du bliver det, man på engelsk kalder en peer support specialist - dvs en person, som både har personlig erfaring med et område samt uddannelse i at kunne hjælpe andre med udfordringer indenfor dette område. 

eller

 • have gennemført et 90 timers kursus i amning hos fx Kompetencecenter for Amning og derefter gennemføre en kort uddannelse med fokus på kommunikation og vejledning hos os. 

 

Vejleder med personlig erfaring

For at kunne blive frivillig vejleder med personlig erfaring med amning skal du:

 • starte med at være ordstyrer i vores Ammenetværksgrupper på Facebook**
 • have personlig erfaring med amning
 • ønske at lære mere om både amning og kommunikation
 • kunne arbejde selvstændigt, overholde egne deadlines og opsøge viden
 • kunne afsætte ca. 5 timer om ugen til frivilligt arbejde 
 • have en grundlæggende respektfuld holdning til de mennesker, vi forsøger at støtte og hjælpe
 • kende til vores arbejde - enten fra grupper, caféer eller website
 • kunne læse engelske tekster om amning
 • skrive under på, at du vil overholde vores retningslinjer, når du har gennemført uddannelsen
 • være støttemedlem af foreningen 
 • betale 200 kr i opstartsgebyr
 • anskaffe dig bogen Breastfeeding Answers: A Guide for Helping Families (2. udgave, 2020), af Nancy Mohrbacher

** Ikke på Facebook? Spørg os om dine muligheder.

Det er et stort arbejde og et stort ansvar at være vejleder. Derfor bliver du også godt rustet til det. Du starter dit engagement som frivillig vejleder hos Ammenet med at blive uddannet i at:

 • kommunikere empatisk på skrift
 • besvare ammespørgsmål af forskellig kompleksitet
 • finde og vurdere kvaliteten af informationsmateriale om amning

Det tager ca. 10 måneder at gennemføre vejleder-uddannelsen, men det kan gøres både hurtigere og langsommere. Du skal dog kunne gennemføre uddannelsen på max 1 år.

Uddannelsen er opdelt i 9 faglige temaer og de emner, der hører til dem. Der er både læsning, videolektioner og øvelser samt praktik, hvor du træner teorien i rigtige vejledninger med supervision.

De første to uger er en slags prøvetid, hvor du som minimum skal gennemføre det første tema i uddannelsen. Denne prøvetid kan du bruge til at mærke efter, om du egentlig har tiden til at blive vejleder. Det er nemlig rigtig vigtigt at intentionen ikke står alene - tid til at være med er altafgørende!

Du skal selv anskaffe bogen Breastfeeding Answers: A Guide for Helping Families (2. udgave, 2020), af Nancy Mohrbacher. Den findes både som papirbog og som e-bog. Den skal dog først anskaffes, når du har gennemført første tema på uddannelsen og er sikker på, at du gerne vil fortsætte.

Vejleder med ammefaglig uddannelse

For at kunne blive frivillig vejleder med ammefaglig uddannelse skal du:

 • dokumentere gennemførsel af et 90 timers kursus i amning
 • kunne arbejde selvstændigt, overholde egne deadlines og opsøge viden
 • kunne afsætte ca. 5 timer om ugen til frivilligt arbejde - eller mere
 • have en grundlæggende respektfuld holdning til de mennesker, vi forsøger at støtte og hjælpe
 • kende til vores arbejde - enten fra grupper, caféer eller website
 • skrive under på, at du vil overholde vores retningslinjer, når du har gennemført uddannelsen
 • være støttemedlem af foreningen 
 • betale 200 kr i opstartsgebyr
 • anskaffe dig bogen Breastfeeding Answers: A Guide for Helping Families (2. udgave, 2020), af Nancy Mohrbacher ELLER Breastfeeding and Human Lactation (6. udgave, 2019), af Karen Wambach

Læs også denne artikel for mere information om vejen til en IBCLC-certificering via optjening af kliniske timer hos os.

Når du kommer til det frivillige arbejde med en ammefaglig uddannelse, antager vi, at du har en stærk faglighed indenfor amning. Derfor vil din uddannelse være kort og fokusere mest på de aspekter af vores arbejde, som ikke er direkte ammefaglige men i stedet handler om praksis i vores vejledningsarbejde.

Du skal gennemføre en kort uddannelse bestående af en række videoer og øvelser. Dette arbejde kan gennemføres på ca. 4 mdr, afhængigt af hvor meget tid, du kan lægge per uge.

De første to uger er en slags prøvetid, hvor du som minimum skal gennemføre første tema af uddannelsen. Denne prøvetid kan du bruge til at mærke efter, om du egentlig har tiden til at blive vejleder. Det er nemlig rigtig vigtigt at intentionen ikke står alene - tid til at være med er altafgørende!

Når du har gennemført et 90 timers kursus i amning, har du måske allerede bogen Breastfeeding and Human Lactation (6. udgave, 2019), af Karen Wambach. I så fald skal du ikke købe andet. Hvis du ikke har denne bog, kan du enten købe den eller Breastfeeding Answers: A Guide for Helping Families (2. udgave, 2020), af Nancy Mohrbacher. Bogen skal dog først anskaffes, når du har gennemført første tema på uddannelsen og er sikker på, at du gerne vil fortsætte.

Lidt om arbejdet

Frivillige vejledere besvarer ammespørgsmål i vores vejledningsgruppe på Facebook, og/eller afholder lokale Ammenet-caféer. De kan også vælge at skrive wikier, være med til at lave uddannelse og meget andet.

Arbejdet som frivillig vejleder er fantastisk - så er det sagt. Det er enormt tilfredsstillende at gøre en forskel for en familie, der gerne vil amme. Men det kan også være hårdt til tider. Derfor har vi hinanden og en lukket gruppe, hvor vi snakker sammen, vender tvivlsspørgsmål osv.

Du skal regne med at lægge ca. 5 timer om ugen på Ammenet. Det gælder især, mens du er under træning og uddannelse - men du kan også periodevist bruge mere eller mindre. Vi er frivillige, og derfor skal der være plads til, at vi kan lave mere når vi har godt med overskud, og mindre når hjemmelivet eller arbejdet pludselig kræver mere tid.

Nogle vejledninger er hårde, fordi emnet føles tungt, eller fordi du synes, du ved for lidt. Og nogle gange ville vi ønske, at vi kunne gøre meget mere. Vi støtter hinanden, og vi hjælper familierne, så godt vi kan. Ingen er perfekte, og vi lærer alle hele tiden. Men vi gør et stykke arbejde, som ikke ville blive gjort uden os.

Hvad koster det?

Du skal inden opstart betale et gebyr på 200 kr. Derudover skal du evt. købe en bog - se mere ovenfor. Bogen skal først købes, når du har gennemført første tema i uddannelsen.

Vil du hjælpe på andre måder end som frivillig vejleder?

Hvis du gerne vil hjælpe, men måske ikke føler du har tid nok eller er usikker på, om du lever op til kravene, så kontakt os og spørg. På siden her kan du se, hvilke typer frivilligt arbejde, du kan søge om at komme til at lave. Du kan også blive støttemedlem og hjælpe os ved at betale et årligt kontingent - læs mere om det her.

Professionel eller frivillig?

Det kræver tid og overskud at være frivillig. Hvis du mest er interesseret i at tilegne dig viden om amning for at kunne bruge det professionelt, fx i en doula-praksis, er der andre muligheder. En titel som frivillig vejleder på Ammenet kan ikke bruges til at tjene penge på ammehjælp eller til at reklamere for sig selv i andre henseender. Læs mere om dette her.

Sådan ansøger du*

Vejleder med personlig erfaring

Hvis du har personlig erfaring med amning og ønsker at blive vejleder, skal du først ansøge om at blive ordstyrer. Derfor skal du starte med at læse om ordstyrernes arbejde. Nederst på siden om ordstyrere finder du link til ansøgningen.

Er du ikke på Facebook? Så kan du søge om at blive organisator. Læs mere om deres arbejde, og find link til ansøgningen nederst på siden om organisatorer.

Vejleder med ammefaglig uddannelse

Hvis du har gennemført 90 timers ammefaglig uddannelse, ansøger du om at blive vejleder ved at kontakte os.

* OBS vi har i øjeblikket lukket for optag af nye vejledere