Frivillig ordstyrer i Ammenetværk

Der er rigtig mange, som gerne vil være frivillige på Ammenet, og det er vi så glade for! Vi kan dog kun optage få nye hvert år, fordi vi bruger meget tid på at træne, uddanne, sparre med og efteruddanne vores frivillige.

Du skal derfor ansøge om at blive frivillig, hvorefter vi ud fra din ansøgning og eventuelt en samtale vurderer, om vi passer sammen. Se mere om kravene for at være med længere nede.

Læs i øvrigt mere om organisationen og det frivillige arbejde her, og mød de frivillige her

Om netværksgrupperne

På Ammenet har vi tre forskellige netværksgrupper, også kaldet Ammenetværk. Her laver vi ikke vejledning - det er støttegrupper, hvor brugere kan hjælpe hinanden og dele tanker om glæder og udfordringer ved amning.

Lidt om arbejdet som ordstyrer

Ordstyrere godkender opslag, holder øje med at tonen i grupperne er rar og sender spørgsmål videre til vejledning eller fx læge, når problemstillingen opleves for svær eller akut til en støttegruppe.

Arbejdet som ordstyrer betyder meget. Som ordstyrer er du med til at skabe et netværk, hvor forældre får gavn af at sparre med hinanden. Det er en fantastisk oplevelse at se, hvordan en (måske usikker) nybagt mor får troen på sig selv pga. den støtte, hun finder i Ammenetværk.

Det er du med til at facilitere, og det er enormt tilfredsstillende at gøre en forskel for en familie, der gerne vil amme. Men det kan også være krævende til tider. Derfor har vi hinanden og en lukket Facebook-gruppe, hvor vi snakker sammen, vender tvivlsspørgsmål osv.

Tidsmæssigt vil du skulle bruge omkring 5 timer om ugen på arbejdet. Det gælder også, mens du er under oplæring.

Når du bliver ordstyrer i Ammenetværk, optræder der et lille skjold ved siden af dit navn. Skjoldet viser de andre brugere, at du er ordstyrer. Som ordstyrer giver man derfor afkald på at kunne deltage helt på lige fod med andre mødre - til gengæld vil du være med i vores egen lille "landsby" ❤

Lidt om træningen og uddannelsen

Du starter dit frivillige engagement hos Ammenet med at gennemgå en uddannelse, der handler om at:

  • lære om Ammenet, vores vision og vores wiki.
  • genkende opslag, hvor henvisning til sundhedsfaglig hjælp og/eller ammevejledning er nødvendigt.
  • kommunikere empatisk og lydhørt på skrift.

Det tager cirka 2 måneder at gennemgå oplæringen. Du uddannes sideløbende med deltagelse i arbejdet, hvor du gradvist får mere og mere ansvar. Under uddannelsen følges du af en mentor, der er uddannet ordstyrer.

Opfylder du kravene til at blive frivillig hos os?

Kravene til dig som frivillig ordstyrer er, at du skal:

  • have personlig erfaring med amning
  • kunne hjælpe alle, der ønsker hjælp, uden at diskriminere
  • ønske at lære mere om både amning og kommunikation
  • kunne arbejde selvstændigt
  • kunne afsætte ca. 5 timer om ugen til frivilligt arbejde *
  • have en grundlæggende respektfuld holdning til de mennesker, vi forsøger at støtte og hjælpe
  • skrive under på, at du vil overholde vores retningslinjer, når du har gennemført en indledende periode med kort kursus og praktik

*Dette krav er vigtigt! Mange vil så gerne hjælpe, men har reelt ikke tid. Tænk godt over det, inden du søger om at være med!

Vil du hjælpe på andre måder end som frivillig vejleder?

Hvis du gerne vil hjælpe, men fx ikke føler du har tid nok eller er usikker på, om du lever op til kravene, så kontakt os og spørg. På siden her kan du se, hvilke typer frivilligt arbejde, du kan søge om at komme til at lave. Du kan også blive støttemedlem og hjælpe os ved at betale et årligt kontingent - læs mere om det her.

Sådan ansøger du

Du ansøger ved at udfylde dette skema, som vi bruger til at vurdere, om du opfylder kravene til at blive ordstyrer. Derefter kontakter vi dig via e-mail. Hvis vi har brug for mere information, vil vi spørge ind og evt. invitere dig til en Skype samtale. Der er meget få pladser og mange om buddet. Nogle af dem, som ikke kan tilbydes en plads straks, vil blive tilbudt at komme på en venteliste.

Vi glæder os til at høre fra dig ❤