Om Ammenet

Ammenet er en non-profit organisation, som drives 100% af frivillige kræfter med stort engagement i hjælpen til ammende familier. Vores frivillige donerer deres tid i det omfang, de har mulighed for det. Vi sætter en ære i at hjælpe alle, der hvor de er, samt at holde os opdaterede med den nyeste faglige viden.

Missionen

Ammenets formål er at yde støtte og vejledning til de familier, der ønsker at amme, samt at udbrede viden om amning som den biologiske og kulturelle norm. Dette gøres via online vejledning samt formidling af viden om amning via vores wiki, blog og Facebook-side.
Ammenet hjælper alle, der har brug for hjælp til amning, med at nå deres personlige mål for amningen. Vores udgangspunkt er altid at finde de løsninger, der fungerer for den enkelte familie.

Uddannelsen

Ammenets frivillige vejledere gennemfører alle en uddannelse, som forener teori med praksis. Uddannelsens fokus er ammefaglighed og kommunikation. Her undervises kommende vejledere i anatomi og fysiologi, fødslens betydning for ammeetablering, børns udvikling samt de mest almindelige udfordringer og de ualmindelige, som er vigtige at kende til for at kunne henvise til sundhedsfaglig og professionel behandling. Det tager 5-9 mdr. at blive uddannet, og der skiftes imellem perioder med undervisning og praktik.

Uddannelseslederen er IBCLC (internationalt certificeret ammekonsulent), og flere af medlemmerne af bestyrelsen har endvidere professionelle certificeringer som Lactation Educator og indenfor Clinical Lactation Management. Ammenet er godkendt af IBLCE, organisationen som udbyder den professionelle ammekonsulent-eksamen, således at Ammenets vejledere kan bruge deres kliniske erfaring fra arbejdet som frivillig vejleder til at kvalificere sig til IBCLC-eksamen.

Når uddannelsen er gennemført, skriver alle vejledere under på en Statement of Commitment, som bekræfter at de vil overholde de retningslinjer, organisationen har for arbejdet på Ammenet

Arbejdet

I vores daglige arbejde med at vejlede vægter vi en respektfuld tilgang meget højt. Den enkeltes mål med amning er i centrum. De frivillige vejledere uddanner sig konstant indenfor amning ved at følge med i international forskning, diskutere det internt samt i videst muligt omfang opdatere informationen på websitet.

Ud over vejledningen er det en del af det frivillige arbejde at skrive faglige artikler om amning. Vejlederne modtager undervisning i dette arbejde under deres uddannelsen. Det er vigtigt for os, at vores informationsmateriale kan anvendes bredt. Derfor vægter vi tilgængelighed samt faglighed og evidens lige højt - det skal være muligt for alle at anvende vores wiki.

Mere om os:

På følgende sider finder du information om hvordan Ammenet opstod, hvad vi gerne vil, og hvem der er med.

Historien om Ammenet
Det her er den korte historie om hvordan vi startede, hvordan vi nåede hertil, og hvad vi tænker om fremtiden for vores organisation.

De frivillige på Ammenet
Her finder du en kort præsentation af de frivillige, som er med til at vejlede eller bidrager med administrativt frivilligt arbejde på Ammenet.

For dig, som gerne vil være med
Har du en frivillig ammevejleder i maven? Så kig her :-)

Statements
Disse artikler er reaktioner på fx debatter om problemstillinger relateret til amning.

Informationsfoldere
For længe, længe siden udarbejdede vi nogle fine foldere med info om "far til et ammebarn" og "langtidsamning". De kan nok godt trænge til en opdatering, men måske de alligevel kan bruges til inspiration :-)