Hvad siger loven om offentlig amning?

udgivet den
Offentlig amning

I Danmark er der ingen lovgivning, der forbyder amning nogen steder. Der er til gengæld heller ingen lovgivning, der beskytter den ammendes ret til at amme alle steder, man ellers må færdes, fx på caféer og restauranter.

Sådan en lovgivning er ellers på plads i mange af de lande, vi sammenligner os med - som fx USA og England.

I 2013 afgjorde Ligebehandlingsnævnet i en sag om en mor, der var blevet afvist på Spisestedet i Illum for at amme, at der ER tale om forskelsbehandling, og at der derfor under normale omstændigheder ville være tale om diskrimination og brud på ligestillingsloven.

I tilfældet med amning vurderede nævnet dog, at man af hensyn til de øvrige kunders blufærdighed kan tillade denne forskelsbehandling.

I deres afgørelse tog nævnet udgangspunkt i et EU direktiv om ligebehandling, som tillader diskrimination i visse situationer. Det undgik dog deres opmærksomhed, at dette ikke indbefatter amning, og at en betænkning til direktivet specifikt nævner, at ammende kvinders rettigheder skal beskyttes.

Den manglende sammenhæng mellem anbefalingerne vedr. amning, og opfattelsen af at amning skal undgås i offentlighed af hensyn til andres blufærdighed, er absurd og skadelig for både børn, mødre og samfund generelt. Læs mere her om hvorfor offentlig amning er så vigtigt

Vi håber meget, at en afvist ammende mor igen vil tage en sag for Ligebehandlingsnævnet, så der forhåbentlig kan komme en mere retfærdig afgørelse, og vi stiller os gerne til rådighed med hjælp til dem, der kunne have lyst til at klage.