Baby-Led Weaning

Hvad er BLW? Baby-led weaning (BLW) kan oversættes til baby-styret tilvænning til fast føde og er en måde at sikre optimal overgang fra fuldamning til komplementær fast føde. I perioden 6-12 måneder...