Drupal blog posts https://ammenet.dk/ da Amning og virus https://ammenet.dk/amning-og-virus <span>Amning og virus</span> <span><span>Sisse</span></span> <span>07/03/2020</span> <div class="blogbillede"> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2020-03/corona-blog.jpg?itok=zJVGY1mS 247w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2020-03/corona-blog.jpg?itok=_EV0xfMf 495w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2020-03/corona-blog.jpg?itok=hi2fb4MC 910w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2020-03/corona-blog.jpg?itok=zJVGY1mS" alt="Baby" /> </div> <div><p><em>Opdateret torsdag d. 19/3 kl. 19.</em></p> <p>Situationen omkring ny coronavirus påvirker os alle nu, uanset om vi er smittede eller ej, og de fleste af os tænker nok meget på, hvad der sker, hvis vi bliver smittet.</p> <p>Men hvordan forholder det sig egentlig med mødre og ammebørn, når der er en virus i omløb? Det kigger vi nærmere på her.&nbsp;</p> <p>Først ser vi generelt på smitte med vira, og bagefter kigger vi nærmere på den ny coronavirus og COVID-19 (den sygdom, smittede med den ny coronavirus får).&nbsp;</p> <h2>Hvordan smitter virus?&nbsp;</h2> <p>Vira smitter på forskellig vis afhængigt af hvilken type, der er tale om. Nogle smitter ved direkte fysisk kontakt (håndtryk, kys, kram), mens andre smitter ved indirekte kontakt (via overflader, der har været berørt af smittede personer), dråbesmitte (ved host eller nys), luftbåren smitte (via støv) eller via blodoverførsel.&nbsp;<br /> De vira, som typisk giver anledning til forkølelser, influenza, lungebetændelser, maveonder osv, smitter normalt ved kontaktsmitte (direkte eller indirekte) eller ved dråbesmitte.</p> <h2>Hvordan beskytter jeg mig bedst mod smitte?</h2> <p>Generelt undgår man bedst smitte ved at holde sine hænder rene, altid at nyse og hoste i ærmet (ikke i hånden), og ved at undgå tæt kontakt med dem, der allerede er smittet.</p> <p>Se en <a href="https://youtu.be/4fS7cFcISMY">video fra Sundhedsstyrelsen her</a> om god håndhygiejne.&nbsp;</p> <p>Du kan også se <a href="https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/formidling/poster/a4-poster-9---saadan-udfoerer-du-korrekt-haandhygiejne.pdf?la=da">en plakat om håndhygiejne</a> med gode tips her.&nbsp;</p> <h2>Kan jeg amme, hvis jeg har en virus?</h2> <p>De mest almindelige virusinfektioner giver meget sjældent anledning til midlertidigt ammestop.&nbsp;<br /> Faktisk viser evidensen, at amning beskytter barnet mod både diarre og luftvejsinfektioner. Når du er ramt af en virus, danner din krop antistoffer mod sygdommen, og de antistoffer vil dit barn få tilført gennem modermælken.&nbsp;</p> <p>Der vil altid være en risiko for, at dit barn bliver smittet af samme virus som dig, men det skyldes ikke modermælk og amning - det sker på grund af den tætte kontakt, man som forælder og barn naturligt er i, uanset om barnet ammes.&nbsp;<br /> Faktisk vil ens familiemedlemmer med stor sandsynlighed være smittet, inden man overhovedet har symptomer selv.</p> <p>Når man ammer og bliver ramt af sygdom, er det vigtigt at man husker at pleje sig selv &lt;3&nbsp;<br /> Sørg for at få godt med væske, mad og hvile, og vær ekstra opmærksom på hygiejne imens for at begrænse smitte.&nbsp;<br /> Nogle mødre oplever, at deres mælkeproduktion falder en smule under sygdom - det er helt normalt. Når sygdommen er overstået, oplever de fleste, at det er relativt let at få produktionen op igen med lidt ekstra amninger og måske lidt udmalkning ved siden af.</p> <h2>Behov for medicin?</h2> <p>De fleste virusinfektioner&nbsp;behandles ikke medicinsk, og det gælder på nuværende tidspunkt også COVID-19. Antibiotika har ingen effekt på virus. Symptomlindrende medicin som fx smertestillende eller febersænkende tabletter med paracetamol&nbsp;kan dog gøre forløbet lidt mere tåleligt.&nbsp;<br /> Langt det meste medicin kan bruges under amning, men det er dog altid en god ide at tale med lægen, inden du tager noget.&nbsp;<br /> Du kan læse mere om <a href="/wiki/medicin-og-amning">amning og medicin her</a>.</p> <p>Du har måske hørt, at nogle eksperter advarer imod brugen af ibuprofen for COVID-19 patienter. Det europæiske medicinalagentur EMA udtaler, at der for nuværende ikke er forskningsmæssigt belæg for påstanden, og <a href="https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/ema-ingen-dokumentation-for,-at-ibuprofen-skulle-forvaerre-covid19/#">Lægemiddelstyrelsen iværksætter sin egen undersøgelser nu</a>.&nbsp;De&nbsp;henviser endvidere til, at Sundhedsstyrelsen&nbsp;under alle omstændigheder altid anbefaler brug af paracetamol ved virusinfektioner frem for ibuprofen.</p> <h2>Ny coronavirus og COVID-19</h2> <p>Corona er en familie af vira, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene. Vi møder forskellige udgaver af den mange gange hvert år.&nbsp;COVID-19 står for “Corona Virus Disease 2019” og er den sygdom, man får når man smittes med den såkaldte <em>ny coronavirus</em>, som vi lige nu oplever.<br /> &nbsp;<br /> Nogle gange muterer en virus, og en ny slags opstår. Som regel er der tale om en art af coronavirus, der før i tiden kun smittede mellem dyr, som nu pludselig også smitter mennesker. Vi så det med fx SARS, svineinfluenza og fugleinfluenza, og COVID-19 formodes også at være opstået på netop den måde.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> På nuværende tidspunkt beskriver WHO, at COVID-19 i 80% af tilfældene giver milde symptomer, som ikke kræver indlæggelse på sygehus. 15% bliver så syge at de må indlægges på sygehus.&nbsp;<br /> Alvorlig sygdom ses primært hos ældre mennesker, kronisk syge med fx hjerte-kar sygdom og personer med svækket immunforsvar.&nbsp;</p> <h2>For at undgå smitte</h2> <p>Ny coronavirus smitter på samme måde som andre vira, dvs. ved direkte kontakt og hovedsageligt dråbesmitte.&nbsp;</p> <p>For at undgå smitte lyder anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i øjeblikket, at man skal:&nbsp;</p> <ul> <li>vaske sine hænder tit og bruge håndsprit</li> <li>hoste eller nyse i sit ærme</li> <li>begrænse fysisk kontakt - undgå håndtryk, kindkys og kram</li> <li>være opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen</li> <li>holde afstand og bede andre tage hensyn, hvis man er kronisk syg</li> </ul> <p>Du kan <a href="https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ">følge med i anbefalingerne her</a>. De ændres efterhånden, som situationen udvikler sig.</p> <p>Sundhedsstyrelsen nævner ikke længere ammende som en del af en særlig risikogruppe.&nbsp;</p> <p>Den viden, der lige nu findes om COVID-19, viser at børn oftest bliver påvirket mindre og i mildere grad end voksne, hvis de bliver smittet. Børn er derfor ikke i særlig risiko. Større børn&nbsp;kan dog være smittespredere, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man hjælper dem med at overholde de generelle hygiejneråd, så smittespredning begrænses.&nbsp;</p> <h2>Hvis du bliver smittet</h2> <p>Som det er tilfældet med de fleste vira, så anses smitte med COVID-19&nbsp;ikke som en årsag til at afbryde amningen. Bliv hjemme med dit barn, hvis du har symptomer, som kan skyldes COVID-19.&nbsp;</p> <p>Mødre, der malker ud,&nbsp;anbefales at være ekstra grundige med håndhygiejnen samt rengøring af pumpens dele både før og efter udmalkning. Undersøgelser har ikke påvist coronavirus i modermælk.</p> <p>Hvis man er meget nervøs for at smitte sit barn med udmalket mælk, selvom der altså ikke er påvist coronavirus i modermælk ved studier, så kan man opvarme mælken på en særlig måde, før den gives til barnet. Denne særlige opvarmning kaldes på engelsk "flash heating" og bruges fx til at slå&nbsp; andre vira&nbsp;i modermælk ihjel i de tilfælde, hvor virus overføres på denne måde (fx HIV). Du kan <a href="http://web.archive.org/web/20110601042601/http://www.hciproject.org/sites/default/files/How%20you%20can%20safely%20heat%20treat%20breast%20milk_English_0.pdf">se en illustration her</a>, som forklarer hvordan flash heating bruges. Er du i tvivl, så skriv til os i vores <a href="/netværksgrupper">netværksgrupper på Facebook</a> eller via <a href="/contact">kontaktformularen her</a>.</p> <h2>Amning af nyfødte, når mor er smittet</h2> <p>Sundhedsstyrelsen har d. 19/3 udgivet retningslinjer for håndtering af COVID-19 hos gravide og fødende, som også omhandler amning. Du kan <a href="https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Haandtering-af-COVID-19_Gravide-og-foedende.ashx?la=da&amp;hash=BD0822DF5734C399B16BD744C20EBBA2B420FE40">se de fulde retningslinjer her</a>.</p> <p>Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at en mor med påvist COVID-19 bør:</p> <ul> <li>amme, hvis hun ønsker det</li> <li>følge de generelle hygiejneråd omkring håndvask etc</li> <li>afvaske brystet med vand og sæbe før amning</li> <li>anvende mundbind under amning og anden tæt kontakt for at nedbringe risikoen for smitte til baby&nbsp;</li> </ul> <p>Vær opmærksom på, at hyppig afvaskning med vand og sæbe kan virke udtørrende på huden. Brug evt. en creme eller lotion efter amning for at modvirke udtørring.</p> <h2>I tvivl om du er smittet?</h2> <p>Symptomerne på COVID-19 ligner dem, du kender fra influenza - dvs fx feber, hoste, muskelømhed, hovedpine og evt. vejrtrækningsbesvær. Fra man bliver smittet, går der 2-12 dage før symptomerne viser sig. Mange tilfælde er meget milde og ligner en let forkølelse. Hvis man oplever bare et enkelt af&nbsp;symptomerne, bør man ifølge Sundhedssstyrelsen&nbsp;holde sig hjemme.</p> <p>Oplever du lette symptomer på COVID-19, enten hos dig selv eller dit barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du blot holder dig hjemme. Hvis du bliver meget dårlig, anbefaler de, at du tager telefonisk kontakt til egen læge eller lægevagten frem for at møde op for at undgå risikoen for, at du smitter andre i venteværelset.&nbsp;</p> <p>Symptomer på COVID-19 hos spædbørn kan fx være vejrtrækningsbesvær, hurtig vejrtrækning, manglende suttelyst, slaphed og tørre bleer.</p> <p>Hos lidt større børn med vejrtrækningsproblemer kan kølig, bleg eller blålig hud, påfaldende kolde hænder og fødder samt sløvhed også være symptomer.</p> <p>Du kan holde dig informeret om de nuværende forholdsregler på <a href="https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ">Sundhedsstyrelsens hjemmeside</a>, som hele tiden opdateres med ny viden.</p> <p><br /> Referencer:</p> <ul> <li><a href="https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ">https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ</a></li> <li><a href="https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19">https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19</a></li> <li><a href="https://www.unicef.dk/2020/03/01/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus/&amp;nbsp">https://www.unicef.dk/2020/03/01/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus/&amp;nbsp</a>;</li> <li><a href="https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know">https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know</a></li> <li><a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext">https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext</a></li> <li><a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-guidance-breastfeeding.html&amp;nbsp">https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-guidance-breastfeeding.html&amp;nbsp</a>;</li> </ul> </div> Sat, 07 Mar 2020 10:00:13 +0000 Sisse 6979 at https://ammenet.dk https://ammenet.dk/amning-og-virus#comments Professionel hjælp til amning? https://ammenet.dk/professionel-hj%C3%A6lp-til-amning <span>Professionel hjælp til amning?</span> <span><span>Sisse</span></span> <span>21/02/2020</span> <div class="blogbillede"> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2020-02/ammekonsulent.jpg?itok=oulWxBkK 325w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2020-02/ammekonsulent.jpg?itok=7F_UZ44V 650w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2020-02/ammekonsulent.jpg?itok=BRgyW8JK 800w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2020-02/ammekonsulent.jpg?itok=oulWxBkK" alt="Ammekonsulent sammen med forældre" /> </div> <div><h2>Hvad skal du være opmærksom på, når du søger professionel ammehjælp?</h2> <p>Her på Ammenet yder vi frit tilgængelig ammehjælp gennem vores forskningsbaserede <a href="/wiki">wiki</a>, vores <a href="/netværksgrupper">Ammenetværksgrupper</a>, vores vejledning via <a href="/spoerg">Facebook&nbsp;og mail</a>, og gennem vores <a href="/ammenet-caféer">Ammenet-caféer</a>&nbsp;flere steder i landet. Vores frivillige vejledere gennemgår alle en uddannelse, som indeholder omkring 185&nbsp;timers undervisning og praktik&nbsp;med krav om fornyelse hvert tredje år. Sådan sikrer vi et højt niveau af faglighed i den viden, vi deler - men vi er alle frivillige, og der er grænser for, hvad vi kan hjælpe med.</p> <p>Nogle gange kan man stå i en situation, hvor man af forskellige årsager har behov for mere end det, vi kan tilbyde: man har brug for professionel støtte til sin amning.</p> <p>Søger du efter ammehjælp på google, Facebook eller Instagram, vælter det frem med titler som “ammevejleder”, “ammerådgiver”, “ammecoach” og tilsvarende.&nbsp;<br /> Hvem kan mon hjælpe netop dig? Hvem skal du bruge dine penge på? Hvordan kan du vide, hvem der sidder med den nødvendige viden?</p> <p>Vi har i dette blogindlæg samlet tre opmærksomhedspunkter, der kan være gode at have med i baghovedet, når du søger efter privat ammehjælp - og til sidst et enkelt, der er godt at kende til, når du sidder hos ammekonsulenten.</p> <h2>1. Uddannelse</h2> <p>Når du undersøger professionel ammehjælp, er det i første omgang en rigtig god idé at se på den baggrund og uddannelse, de forskellige udbydere har. Hvilket grundlag har de for at tage penge for ammehjælp?</p> <p>I Danmark er betegnelser som “ammevejleder”, “ammekonsulent” og lignende ikke beskyttede. Det betyder, at du desværre ikke kan forvente, at titlen dækker over en særlig faglighed eller bestemt uddannelse (eller nogen uddannelse overhovedet, for den sags skyld).</p> <p>Små dag- eller weekendkurser i amning, som efterhånden udbydes mange steder, kan godt give en fin og anvendelig grundviden - særligt hvis underviseren bruger opdateret og forskningsunderbygget materiale.<br /> Men uanset indholdet er de ganske få undervisningstimer et meget tyndt grundlag for at yde professionel ammehjælp.&nbsp;<br /> Et dybdegående kendskab til både fysiologi og ammerelaterede problemer tager tid at opnå.</p> <p>Uddannelser som fx jordemoder, sundhedsplejerske og læge indeholder heller ikke ret megen viden om amning, selvom man skulle tro det - her er det op til den enkelte at efteruddanne sig, hvis h*n har interessen. Så disse titler i sig selv, er altså ikke en garanti for nogen særlig ekspertise inden for amning.&nbsp;</p> <h3>Men hvad skal du så se efter?</h3> <p>Der findes en international certificering indenfor amning, som giver titlen IBCLC, der står for International Board Certified Lactation Consultant - på dansk: internationalt certificeret ammekonsulent.<br /> For at få denne titel, skal man have sundhedsfaglig baggrundsviden, 90 timers ammespecifik uddannelse, samt mindst 1000 timers praktisk erfaring med ammevejledning. Herudover skal man bestå en eksamen og forny sin certificering hvert femte år.</p> <p>Finder du en ammekonsulent, der er IBCLC, har du en sikkerhed for, at vedkommende har gennemgået en reel, forskningsbaseret ammefaglig uddannelse, taget en internationalt anerkendt eksamen og er underlagt et sæt etiske retningslinjer - og det er altså et rigtig godt udgangspunkt, hvis du har brug for professionel ammehjælp.</p> <p>Så når vi på Ammenet henviser til professionel ammehjælp, vil vi altid foreslå, at du finder en ammekonsulent med titlen IBCLC. Du kan se vores liste med links til <a href="/wiki/certificerede-ammekonsulenter">privatpraktiserende IBCLCer her</a>.</p> <h2>2. Hvad sælger de?</h2> <p>En professionel ammekonsulent sælger - naturligvis - hjælp til amning. Men det kan være en god idé at se på, om der også sælges andre ting eller ydelser - og hvilke.<br /> Ofte fremgår dette af konsulentens hjemmeside.</p> <p>Måske sælges der også vejledning til fx søvn, efterfødselsgymnastik eller tilsvarende, hvilket jo kan give god mening, hvis vedkommende også har relevant uddannelse på disse områder.&nbsp;<br /> Men det kan også ske, at der sælges diverse ammerelateret grej (noget mere brugbart end andet) som fx ammebrikker, brystvortecreme, ammepuder, flasker og brystpumper.&nbsp;<br /> Her er det vigtigt at være bevidst om, at konsulenten kan have en økonomisk interesse i, at du har eller får brug for disse produkter.</p> <p>Nogle steder sælges der særlige ‘metoder’, der kan løse alle dine ammeproblemer. Hvad metoden går ud på, kan du først finde ud af, når du har købt adgang. Måske kan metoden købes som e-bog, måske skal du købe en konsultation eller endda et helt forløb, men så vil du også lære disse særlige tricks, der helt sikkert kan afhjælpe alle problemer med et snuptag.<br /> Denne type løfter kan virke umådeligt tillokkende, når man er desperat og føler, man har prøvet alting.<br /> Men. Udover de tilfælde, hvor barnet blot skal have lidt hjælp til at få bedre fat, eller mor skal inspireres til at afprøve en anderledes ammestilling, findes der ikke særlige quick fixes til ammeproblemer, som bare virker på alle mødre og børn uanset problem. De allerfleste (af de lidt mere komplicerede) ammeproblemer løses bedst ved en individuel tilgang.</p> <h2>3. Føler du dig tryg?</h2> <p>Når du vælger professionel ammehjælp, er det vigtigt at ammekonsulentens syn på forældreskab, børn og familie passer til dit. Hvis du fx har en holdning til hvor meget det er i orden at dit barn græder, nytter det ikke noget, hvis ammekonsulentens vejledning bygger på metoder, der indeholder mere gråd, end du føler er i orden.&nbsp;<br /> Her kan det være godt at huske på, at selvom en ven eller et familiemedlem har haft en positiv oplevelse hos en bestemt ammekonsulent, betyder det ikke nødvendigvis, at den samme ammekonsulent er den rigtige for dig - måske har du en anden tilgang til forældreskabet end netop den ven?</p> <p>Det er også væsentligt, at en ammekonsulent ikke forsøger at gøre sig klogere på dit barn end dig - en ammekonsulent, der vil ‘lære dig at forstå dit barns gråd’ eller tilsvarende, fratager dig din ekspertise i dit eget barn. Du kender dit barn bedst!</p> <p>Nogle gange virker det let nok at udlede den slags tilgange ud fra hjemmesiden, men selvom alt ser fint ud, er det som regel en fordel at ringe op og få en snak, før du bestiller en konsultation.&nbsp;</p> <p>Sådan en forsamtale er nemlig også en rigtig god måde at få en fornemmelse af, hvordan kemien mellem dig og konsulenten er - den skal gerne give dig en følelse af selvtillid og håb, og af at blive hørt, forstået og anerkendt.&nbsp;<br /> Føler du dig i stedet overhørt, eller oplever du endda at blive mødt med færdigsyede løsninger eller tilbud om køb af diverse produkter, er det nok ikke det bedste sted at lægge dine penge.&nbsp;</p> <h2>4. Nix pille! Medmindre du siger ja</h2> <p>Og når du så sidder der til konsultation med ammekonsulenten, så er det rigtig godt at huske på, at din krop stadig er din egen - ligesom dit barn er dit.&nbsp;<br /> En dygtig ammekonsulent rører aldrig ved hverken dine bryster eller dit barn uden at spørge først - og faktisk er berøring som oftest slet ikke nødvendigt.&nbsp;<br /> Du skal jo gerne kunne gå hjem og gentage det, du har lært, uden at ammekonsulentens hænder følger med.</p> <p>Der kan dog godt være tilfælde, hvor det kan give mening, at du får lidt støtte af berøring undervejs - men altså aldrig uden at du har givet din klare tilladelse først.&nbsp;<br /> Og kun blid og forsigtig berøring; det må aldrig gøre ondt. Hårdhændet behandling af brysterne - som fx forsøg på at knuse mælkeknuder (som vi desværre har hørt om adskillige gange) - kan i yderste konsekvens skade brystvævet og give kroniske smerter.&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<br /> Hvis du føler, dine grænser bliver overskredet, er det til enhver tid i orden at sige fra, ligesom det nok også kan være en god idé at finde en anden ammekonsulent.&nbsp;</p> <p>Tryghed og tillid er helt essentielt, når du skal have hjælp til din amning!</p> </div> <div> <div ><h2>Relaterede wikier</h2></div> <div> <div><a href="/wiki/professionelle-ammekonsulenter">Certificerede ammekonsulenter</a></div> </div> </div> Fri, 21 Feb 2020 09:50:56 +0000 Sisse 6978 at https://ammenet.dk https://ammenet.dk/professionel-hj%C3%A6lp-til-amning#comments Træt af søvntræning? https://ammenet.dk/tr%C3%A6t-af-s%C3%B8vntr%C3%A6ning <span>Træt af søvntræning?</span> <span><span>Sisse</span></span> <span>21/10/2019</span> <div class="blogbillede"> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-10/s%C3%B8vntr%C3%A6ning%201.jpeg?itok=J7hl9OP4 244w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2019-10/s%C3%B8vntr%C3%A6ning%201.jpeg?itok=-cL-akXU 488w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2019-10/s%C3%B8vntr%C3%A6ning%201.jpeg?itok=JRYWzkHh 975w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-10/s%C3%B8vntr%C3%A6ning%201.jpeg?itok=J7hl9OP4" alt="Vågen baby" /> </div> <div><p>Du kender det sikkert. Øjeblikket hvor dit barn omsider rammer drømmeland - måske efter en omgang marathonamning (eller flere), måske efter 38 vuggeviser og masser af nus i panden, på ryggen og over håret. <br /> Som en kombination af en akrobat og en listetyv bevæger du dig hen over gulvbrædderne og sætter kursen mod stuen, sofaen, fjernsynet, chokoladen i skabet.<br /> Måske har du oven i købet en sød partner, som sidder og venter på dig sammen med det nyeste afsnit af jeres yndlingsserie. </p> <p>Du når lige at mærke roen sænke sig - og så sker det. Først en lille lyd. Så lidt mere insisterende. Inden du får set dig om, bevæger du dig i pendulfart fra sofa til baby og tilbage igen resten af aftenen, ligesom aftenen før. Og aftenen før igen. Og de fleste aftener så længe du kan huske. </p> <p>Måske sover alle babyerne i din mødregruppe igennem.<br /> Måske falder de så let som ingenting i søvn af sig selv i deres egne senge. <br /> Måske føler du, at omverdenen mener, at dit barn er for gammelt til at vågne om natten og til at have brug for dig for at kunne finde ro igen. <br /> Måske havde du forestillet dig, at du på dette tidspunkt i dit barns liv ville være klar til en kæreste-weekend uden barn eller en bytur med veninderne. <br /> Måske er du nervøs for, at du giver dit barn dårlige vaner, eller selv er skyld i de udfordringer, I har, fordi du gør noget forkert. <br /> Måske har du fået at vide, at det er vigtigt, at andre kan putte barnet; at dit barn ikke bliver for afhængigt af dig. </p> <p>Så har du måske også stiftet bekendtskab med begrebet søvntræning. Hørt eller læst om det. Fået det anbefalet. Måske endda overvejet eller prøvet det. <br /> Og måske noget holder dig tilbage. Måske det bare ikke føles rigtigt.</p> <p>I så fald er du ikke alene. Dette blogindlæg er til dig, som ikke har lyst til at træne dit barn til at falde i søvn selv og/eller sove igennem, hvis barnet græder, “brokker sig” eller reagerer voldsomt på anden vis. Det er til dig, som er i tvivl om, hvorvidt søvntræning egentlig er okay.</p> <p>For søvntræning ikke den eneste vej til mere og bedre søvn.</p> <p>I dette blogindlæg vil vi fortælle, hvordan du med små ændringer i mindset eller praksis kan håndtere de udfordringer, du oplever. Vi lover ingen quick-fixes! Vi vil bare fortælle om de ting, andre har gjort for at hjælpe sig selv og deres børn blidt til bedre søvn. Læs også vores wikier om <a href="/wiki/søvn">søvn</a> og <a href="/wiki/natamning">natamning</a>.</p> <h2>Sover I dårligt?</h2> <p><img alt="Meget vågen baby" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5cbe571c-def6-4960-834c-f8fb043a38d6" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/s%C3%B8vntr%C3%A6ning%20v%C3%A5gen.jpeg?itok=gHxQEsVs" width="244" height="325" />Nogle af de søvn-udfordringer, vi oplever flest af på Ammenet, er:</p> <ul> <li>Barnet vågner hyppigt hele natten igennem, måske nogle gange oftere end en gang i timen </li> <li>Barnet vågner konsekvent en halv time efter putning og kan kun sove videre hvis det ammes, vugges eller på anden måde beroliges af en primær omsorgsperson</li> <li>Barnet har uro i kroppen og har derfor svært ved at falde i søvn om aftenen og/eller vågner om natten og kan ikke finde ro </li> <li>Barnet udviser et stort behov for amning om natten</li> <li>Barnet kan ikke falde i søvn alene, uden hjælp eller selv komme videre i søvnen ved opvågninger/skift mellem søvnfaser</li> <li>Barnet vågner meget tidligt om morgenen, sover meget sent om aftenen eller har længere vågne perioder om natten</li> </ul> <p>I vores wikier om <a href="/wiki/søvn">søvn</a> og <a href="/wiki/natamning">natamning</a> har vi sammenfattet nyere evidens for, hvad der er normalt og forventeligt i forhold til børns søvn og behov for natamning. Alene dét at vide, at det du oplever er normalt (selvom det er hårdt), kan gøre det lettere for nogle. </p> <p>Det kan også være, at du har behov for at forsøge at ændre det, fordi du ikke kan være i det. Det betyder ikke, at du er nødt til at søvntræne dit barn eller lade det græde i kortere eller længere perioder uden trøst for at lære det at “trøste sig selv”.  </p> <h2>Godnat - og sov godt??</h2> <p><img alt="Sovende baby" data-entity-type="file" data-entity-uuid="de93b0eb-ca15-4f1b-9db0-943a8a2c9796" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/s%C3%B8vntr%C3%A6ning.jpeg?itok=oS0Xd0tQ" width="244" height="325" />En egentlig definition af søvntræning findes ikke, men mange forbinder det måske med “Godnat og sov godt”-metoden og bogen af samme navn, som har givet anledning til heftig debat og kritik fra både forældre og psykologer i de senere år. </p> <p>I dette blogindlæg vil vi ikke gå nærmere i dybden med konkrete søvntræningsmetoder. Dem finder du i bunkevis rundt omkring på nettet. Og når du læser det her, er det formentlig fordi du allerede har hørt om nogle af dem og ikke er vild med det, du hører. </p> <p>Vi kan ikke anbefale dig at gøre noget bestemt, og vi kan ikke love dig at noget vil virke - vi vil bare gerne fortælle om de andre ting, du kan gøre, hvis du oplever problemer med søvn. </p> <h2>Hvad gør man så lige? </h2> <p>De fleste familier oplever udfordringer med søvn, både i kortere og længere perioder gennem deres børns liv. Det kan være vanskeligheder med at putte og falde i søvn,  mange opvågninger eller urolig nattesøvn. Uanset hvilke udfordringer, man oplever, kan det være enormt frustrerende for både børn og forældre, når det handler om noget så grundlæggende som søvn. </p> <p>Herunder kommer vi med nogle bud på, hvad du kan gøre, hvis du oplever problemer med dit barns søvn.</p> <h2>Tips til “at være i det”</h2> <p><img alt="Baby sover på forælders skød" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b12efe7a-f799-46ce-877d-2f747a780912" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/s%C3%B8vntr%C3%A6ning%20hos%20mor.jpeg?itok=eOUl7tdD" width="244" height="325" />Nogle gange er de søvn-udfordringer, forældre oplever hos deres børn, ikke noget der egentlig kan ændres på. Det kan være både hårdt og frustrerende at være i som forælder - særligt hvis man har en oplevelse af, at barnet er anderledes end andre børn eller får at vide, at barnet bør falde i søvn og sove anderledes end det gør. I det følgende giver vi nogle bud på, hvordan du selv kan få det bedre med den situation, du er i. De kan bruges uanset hvilken alder, dit barn har.</p> <ul> <li>Forsøg at fjerne noget af ansvaret fra dine skuldre og undgå at tackle det som en kamp. Undgå at tænke, at det er DIG, der skal kæmpe for at “få barnet til” at sove og tænk i stedet, at du er der, sammen med dit barn, mens det finder ro og falder i søvn. Du kan hjælpe dit barn til at sove. Støtte det i processen. Finde ro i dig selv og lade det smitte af på barnet. Men det er ikke op til dig alene, og når dit barn har svært ved at falde i søvn eller vågner hyppigt, er det ikke fordi du fejler.</li> <li>Selvom det kan være svært når praktiske gøremål, arbejde eller partner venter på den anden side af soveværelsesdøren, så forsøg om du kan nyde tiden med dit barn. Prøv at undgå at fokusere på målet (at barnet skal sove) og fokuser i stedet på alt det gode, du giver dit barn ved at være til stede. Prøv om du kan se det som kvalitetstid. </li> <li>Gør det, der virker, uden at bekymre dig om “dårlige vaner” eller “uselvstændighed”. Noget, der fungerer for jer, er ikke dårligt. Am barnet i søvn, vug barnet, gå rundt med det i armene, lad putningen foregå i vikle eller bæresele, slyngevugge eller barnevogn hvis det er sådan, barnet falder nemmest i søvn. Det er o k a y at vælge den nemme løsning, hvis det er det, der fungerer for jer. Gør det, der virker, og når det ikke længere fungerer, så gør noget andet. </li> <li>Accepter, at sådan her er det lige nu. Det er okay. Det er hårdt, men det skal nok blive bedre. Virker det uoverskueligt og som om, at det aldrig bliver bedre? Så tag det dag for dag. Time for time. Minut for minut. </li> <li>Forvent det værste. Så kan du kun blive positivt overrasket. Hvis du bliver frustreret, når putningen af dit barn tager en time, så forvent halvanden eller to og glæd dig over det, når det tager kortere tid.</li> <li>Sov sammen med barnet. Hvis det er nødvendigt, så gå tidligt i seng sammen. Hvis du ikke kan sove så tidligt, som dit barn har brug for, så hyg dig med en god bog eller lydbog, en serie, spil på din telefon eller andet, du kan slappe af med, mens du samtidig er der for dit barn.</li> <li>Tag dit barn med ind på sofaen. Hvis du rigtig gerne vil slappe af foran fjerneren om aftenen, eller du er træt af at gå glip af hyggelige samtaler med din partner eller gæster, så kan du prøve at sidde med dit barn på skødet, lige ved brystet. En slyngevugge i stuen er måske også en mulighed? Mange babyer og børn kan sagtens sove selvom tv’et kører -  og nogle også uden at lade sig forstyrre af samtale mellem forældre eller gæster.</li> </ul> <h2>Tips til at ændre på det</h2> <p>Her er en række forslag til dig, som har brug for at ændre på jeres søvnsituation. Der er ingen garanti for, at noget bestemt virker for dig. Det er sjældent muligt at lave quick-fixes. Mærk efter og prøv jer frem. Uanset hvad er det vigtigt at vide, at du aldrig behøver gennemtvinge noget, der føles forkert, og at alt ikke er tabt, hvis du afbryder de ændringer, I forsøger at implementere. </p> <p>Disse tips kan bruges til både spædbørn og større børn:</p> <ul> <li>Det er normalt at babyer og særligt spædbørn har anderledes døgnrytme end voksne. Hvis du oplever, at dit barns døgnrytme er uhensigtsmæssig, kan du forsøge gradvist at flytte puttetidspunkt(er).</li> <li>Hvis dit barn vågner helt op i sit søvnfaseskift 30-40 minutter efter putning, så prøv at blive hos det eller sæt en alarm, så du er klar til at hjælpe barnet videre i søvnen så snart det rører på sig. </li> <li>Det er normalt at spædbørn og babyer efterspørger amning <a href="/wiki/natamning">hyppigt om natten</a>. Hvis du oplever, at dit barn efterspørger mere end du kan holde ud, kan du forsøge at lade en anden tryg omsorgsperson hjælpe barnet videre i søvnen, trøste barnet og evt. tilbyde anden mad eller drikke - men ikke længere end at alle parter kan være i det. Det er okay at afbryde og prøve igen på et senere tidspunkt, hvis barnet bliver ulykkeligt eller hvis det føles forkert. </li> <li>Forsøg at tanke ekstra op på amning og kropskontakt om dagen, ved eksempelvis at indlægge flere amme/hyggestunder, gå i bad sammen, putte hud mod hud, bære barnet tæt i vikle eller bæresele.</li> </ul> <p><img alt="Sovende barn i egen seng" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f412ff3e-f070-4382-b54f-591252a237a5" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/s%C3%B8vntr%C3%A6ning%20egen%20seng.jpeg?itok=80Z6ceqE" width="244" height="325" />Disse tips er til de større børn:</p> <ul> <li>Hvis aftenputningen tager meget lang tid, kan det være, at dit barn ikke er træt nok - eller er for træt. Prøv at kigge efter træthedstegn såsom gaben, at gnide øjne og ører eller humørsvingninger, og put tidligere eller senere alt efter hvad der giver mening for jer. </li> <li>Børn er forskellige. Nogle har brug for en rolig nedtrapning i energiniveau op til putning, med gradvist roligere aktiviteter. Massage, nus, højtlæsning eller fortælling, et lunt bad og masser af kram i håndklæder og dyner, evt. hud mod hud. Andre har brug for at brænde en masse krudt af før sengetid, så kroppens energi er brugt op. Hop i sengen, plask i badet, leg fangeleg eller tag en god kildetur.</li> <li>Er I rendt ind i en svær periode, så prøv at gøre noget helt nyt. Hvis dit barn kan tale - eller bare forstå - så inddrag det eventuelt. Sig fx “I aften, når vi skal putte, prøver vi noget nyt. Når vi har børstet tænder, så lægger vi os ned under dynen, og så vil jeg synge tre sange. Når den sidste sang er slut, lægger vi os til at sove”. Ændringen kan både være lille og stor, men uanset hvad kan det være en god idé at give den et par dages eller ugers chance, alt efter dit barns reaktion.</li> <li>Hvis dit barn stejler fuldkommen, når du nævner at det er sovetid, eller igen og igen siger “jeg kan ikke sove”, så prøv at fjerne dét pres fra barnets skuldre. Fortæl barnet, at det er okay, at det ikke sover, at I bare putter under dynerne, lytter til historien, finder ro sammen eller dét, der nu giver mening for dig. Børn vil gerne samarbejde, men det kan være vanskeligt at falde i søvn, hvis man kan mærke, at mor eller far har travlt med at det skal ske. </li> <li>Har du brug for, at dit større barn falder i søvn uden din tilstedeværelse, kan du forsøge om barnet er trygt ved, at du forlader rummet for eksempelvis at ordne praktiske gøremål. Hvis du skal ordne vasketøj, kan du måske gøre det lige ude foran værelset med åben dør, eller på gulvet foran sengen, så dit barn kan både se og høre dig. Hvis du vasker op, kan du skramle lidt ekstra med tingene, så dit barn kan høre, at du er der. Du kan også begynde med korte toiletbesøg. Fortæl dit barn hvad du skal og at du kommer igen om et øjeblik. For at dit barn er trygt ved, at du går, er det vigtigt, at du kommer når det kalder og ikke forlader det, hvis det ikke er klar, græder eller på anden vis giver udtryk for, at det har brug for, at du bliver. </li> </ul> <p>Når du foretager en justering i dit barns søvn eller søvnrytme eller afprøver et nyt putteritual, kan det være en god idé at give det et par dages eller ugers chance, før du dropper det igen - med mindre det føles forkert for dig, dit barn eller jeres familie som helhed. </p> <h2>Gråd </h2> <p>Når du ændrer noget i forbindelse med dit barns søvn (fx stopper med at amme hele eller dele af natten), vil barnet i nogle tilfælde reagere ved at græde. Det er en naturlig reaktion. Det er svært og forvirrende, når noget man kender pludselig bliver vendt på hovedet. Det betyder altså ikke, at du per definition er i gang med at søvntræne dit barn med CIO (cry it out), eller at du gør dit barn ondt. Mød barnet blidt og omsorgsfuldt, og trøst så godt du kan. </p> <p>Hvis dit barn er så ked af det, at det føles forkert for dig, så stop op. Overvej, om det er meget vigtigt at foretage denne ændring lige nu, eller om I skal vente lidt. Det kan være en time, en dag, en uge, en måned eller flere. Hvis ændringen er vigtig for dig lige nu, så kan du hjælpe dit barn ved at vise, at selvom noget er anderledes, så er du der stadig med trøst og omsorg. </p> <p><br /> Vi håber, du kan bruge disse forslag. Har du selv idéer og erfaringer, du gerne vil give videre? Så <a href="/form/beretning">skriv en lille beretning til os</a>, som kan lægges op her på hjemmesiden og være til glæde og inspiration for andre forældre.</p> <p>Sov godt ❤ </p> <p> </p> <h4>Referencer:</h4> <ul> <li>Cassels, T. (2012). <a href="http://evolutionaryparenting.com/what-you-need-to-know-about-crying-it-out/">What You Need To Know About Crying-It-Out. Evolutionary Parenting With Tracy Cassels PhD.</a></li> <li>Cassels, T. et al. (2013). <a href="http://evolutionaryparenting.com/normal-infant-sleep-part-i">What is Normal Infant Sleep? (Part I). Evolutionary Parenting With Tracy Cassels PhD.</a></li> <li>Cassidy, J. (1994). Emotion regulation: Influences of attachment relationships. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2-3) 228-249.</li> <li>Dorland, C. (2018). <a href="https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/fagartikler-psykologi-viden/cry-it-out-soevntraening-hvordan-paavirkes-barnet-naar-dets-graad-ignoreres/">Cry it out-søvntræning: Hvordan påvirkes barnet, når dets gråd ignoreres? Psykologernes Fagmagasin. Dansk Psykologforening.</a> </li> <li>Leerkes, E. M., Blankson, A. N., &amp; O’Brien, M. (2009). Differential effects of maternal sensitivity to infant distress and nondistress on social-emotional functioning. Journal of Abnormal Child Psychology, 80(3), 762-775.</li> <li>Nissen, M. (2019). <a href="https://politiken.dk/debat/kroniken/art7274518/Det-er-formentlig-skadeligt-for-ungerne-at-lade-dem-gr%C3%A6de-sig-i-s%C3%B8vn">Sov endelig sammen med dit lille barn: Det er formentlig skadeligt for ungerne at lade dem græde sig i søvn. Politiken 28. juli 2019</a> </li> <li><a href="https://psykologernesbrev.dk/">Åbent brev til Gyldendal (2019)</a></li> </ul> </div> <div> <div ><h2>Relaterede wikier</h2></div> <div> <div><a href="/wiki/s%C3%B8vn">Søvn</a></div> <div><a href="/wiki/natamning">Natamning</a></div> </div> </div> Mon, 21 Oct 2019 10:49:06 +0000 Sisse 6977 at https://ammenet.dk https://ammenet.dk/tr%C3%A6t-af-s%C3%B8vntr%C3%A6ning#comments Billeder af offentlig amning https://ammenet.dk/billeder-af-offentlig-amning <span>Billeder af offentlig amning</span> <span><span>Sisse</span></span> <span>05/07/2019</span> <div class="blogbillede"> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/Offentlig%20collage%201.jpg?itok=bxXjECqZ 325w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2019-07/Offentlig%20collage%201.jpg?itok=6i5Q2-Bc 650w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2019-07/Offentlig%20collage%201.jpg?itok=nZnZ3EEQ 1300w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/Offentlig%20collage%201.jpg?itok=bxXjECqZ" alt="Offentlig amning" /> </div> <div><p>Normalisering handler om at se noget så ofte, at det bliver hverdag. Normalt. </p> <p>Amning er normalt. Og derfor skal amning også være helt normalt at se i det offentlige rum. Det er nemlig sådan, vi som samfund støtter op om de ammende.</p> <p>Derfor er vi så glade for alle de vidunderlige billeder, ammende familier har valgt at dele med os på<a href="https://www.instagram.com/ammenet.dk"> vores Instagram profil</a>. Nogle af dem har også sendt os billeder til brug på websitet her, og dem finder du rundt omkring på bloggen. På Instagram samler vi nemlig billeder af amning i alle mulige afskygninger - fx også via tagget <a href="https://www.instagram.com/explore/tags/ammenetdkoffentlig/">#ammenetdkoffentlig</a>.</p> <p>Vil du også dele dine billeder af offentlig amning med os? </p> <p>Hvis du bruger Instagram, kan du vælge at dele dem med os der - eller bruge vores tag #ammenetdkoffentlig.</p> <p>Hvis du ønsker at få dit billede op her på siden, kan du sende det til os på kontakt[AT]ammenet.dk (du kan altid få billedet fjernet, hvis du senere ønsker det).</p> <p>Rigtig god offentlig amning ❤</p> <p><img alt="Offentlig amning" data-entity-type="file" data-entity-uuid="77edcec9-90f9-4080-b03b-c036afd4832d" data-image-style="500px_bredde" src="/sites/default/files/styles/500px_bredde/public/inline-images/Offentlig%20collage%202.jpg?itok=JaZvr8pH" width="500" height="278" /></p> </div> Fri, 05 Jul 2019 16:38:29 +0000 Sisse 6974 at https://ammenet.dk https://ammenet.dk/billeder-af-offentlig-amning#comments Offentlig amning i andre lande https://ammenet.dk/offentlig-amning-i-andre-lande <span>Offentlig amning i andre lande</span> <span><span>Sisse</span></span> <span>03/07/2019</span> <div class="blogbillede"> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/andre%20lande%201.jpg?itok=hqR2dlDZ 235w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/andre%20lande%201.jpg?itok=hqR2dlDZ" alt="Offentlig amning i andre lande" /> </div> <div><p>I Danmark er der som udgangspunkt ingen regler for, hvor du må amme - der er ingen lov, der forbyder det, men <a href="https://www.ammenet.dk/hvad-siger-loven-om-offentlig-amning">heller ingen lov, der beskytter retten til at amme</a> hvor du er. Kulturen er generelt ammevenlig, men der er steder, hvor man kan risikere <a href="https://www.ammenet.dk/d%C3%A5rlig-oplevelse-med-offentlig-amning">en negativ oplevelse</a>.</p> <p>Sådan er det ikke alle steder i verden. I nogle lande er amning i offentligheden beskyttet ved lov, mens det andre steder opfattes som helt unødvendigt med lovgivning, fordi amning i det offentlige rum ses som det mest naturlige i verden. I nogle kulturer er det ganske uhørt at amme offentligt, lovgivning eller ej.</p> <p>Her kommer en lille beskrivelse af udvalgte lande. Hvis du skal på rejse til et andet land end de nævnte og ønsker at vide mere om muligheden for at amme offentligt på din rejse, så kan du prøve at google “breastfeeding in public [landets navn]”. Du kan måske også spørge efter andres erfaringer i <a href="/netværksgrupper">vores netværksgrupper</a>. Hvis du er afsted og usikker på forholdene, kan du evt spørge en lokalkendt person der hvor du bor, hvordan der ses på offentlig amning i lokalområdet.</p> <h2>Storbritannien</h2> <p>I Storbritannien er retten til at <a href="https://maternityaction.org.uk/advice/breastfeeding-in-public-places/">amme offentligt beskyttet i lovgivningen</a> således, at det faktisk er kriminelt at forsøge at forhindre en mor i at amme sit barn der, hvor hun og barnet ellers gerne må være. Der er lidt forskel på lovgivningen i England og Wales sammenlignet med Skotland, men alle steder er ammende beskyttet.</p> <p>Det betyder dog ikke, at englændere generelt bare ammer, hvor de end er, for mange er nervøse for stirren og negative bemærkninger fra forbipasserende. Derfor forsøger myndighederne selv at hjælpe de ammende på vej med <a href="https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/breastfeeding-in-public/">tips som disse fra NHS</a> (det britiske sundhedsvæsen). </p> <p>Du kan altså ikke regne med, at alle vil sende smil, hvis du ammer offentligt et sted i Storbritannien - men du har i hvert fald loven på din side.</p> <h2><img alt="Ammende mor i lufthavn" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c6a953df-8628-4863-8597-b2103d184e46" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/andre%20lande%202%20%281%29.jpg?itok=rOfg9Imk" width="244" height="325" />Tyskland</h2> <p>Ifølge <a href="https://medcraveonline.com/JPNC/JPNC-01-00040.php">denne forskningsartikel fra 2014</a> er offentlig amning i Tyskland generelt accepteret, og det <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Breastfeeding_in_public">samme fremgår af Wikipedia</a>. Der er dog ingen lovgivning til beskyttelse af ammende, og en hurtig googling viser flere historier om dårlige oplevelser samt krav om lovgivningsmæssig beskyttelse. </p> <p>Situationen er altså meget tæt på den her i Danmark - du kan nok godt forvente at kunne amme der hvor du er, men du har ikke lovsikret ret til det.</p> <h2>Frankrig</h2> <p>I Frankrig er der (som i Tyskland og Danmark og det meste af resten af Europa) ingen lovgivning, der beskytter retten til offentlig amning. Men ifølge <a href="https://today.yougov.com/topics/lifestyle/articles-reports/2013/09/11/french-women-least-tolerant-public-breastfeeding">denne meningsundersøgelse fra 2013</a> er den franske holdning til amning i offentlighed langt mere negativ end tilfældet er her i landet og i Tyskland. </p> <h2>Italien, Spanien og Grækenland</h2> <p>Selvom kvinderne i landene omkring Middelhavet generelt anbefales at amme offentligt, er de - ifølge førnævnte forskningsartikel fra 2014 - meget “diskrete”. Om det så betyder, at de dækker sig til eller simpelthen undgår det, fremgår ikke. Der er ingen lovgivningsmæssig beskyttelse i disse lande.</p> <h2><img alt="Ammende mor i tog" data-entity-type="file" data-entity-uuid="727fb0d8-efc8-4fbb-a4a0-addb2c455d75" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/andre%20lande%203.jpg?itok=bEgP-uts" width="244" height="325" />USA</h2> <p>I USA er der <a href="http://www.ncsl.org/research/health/breastfeeding-state-laws.aspx">i alle 50 stater lovgivning</a>, som beskytter kvinders ret til at amme alle private og offentlige steder, i mange tilfælde i form af en undtagelse i lovgivningen om blufærdighedskrænkelse. Det vil sige, at du alle steder i USA kan sætte dig og amme i en café med loven i ryggen. </p> <p>Det betyder dog ikke, at den offentlige mening altid er på de ammendes side, og det er langt fra alle caféejere, personale og kunder, som kender til den lovgivning. Der er jævnligt sager oppe i medierne om kvinder, som bliver bedt om at “pakke sammen”. De kan dog trygt afvise den anmodning med henvisning til lovgivningen.</p> <h2>Thailand</h2> <p>Ifølge <a href="http://www.thailand-family-law-center.com/public-breastfeeding-in-thailand-is-it-allowed/">denne thailandske hjemmeside</a> er det socialt acceptabelt at amme offentligt, såfremt man tildækker brystet. Der er ingen lovgivning på området.</p> <h2>Marokko</h2> <p>Ifølge forskningsartiklen nævnt før ammer kvinder i Marokko alle vegne, dog evt “diskret”. Der er ingen lovgivning på området. Spørg dig frem, hvis du er usikker.</p> <h2><img alt="Ammende mor på stranden" data-entity-type="file" data-entity-uuid="71363662-b1de-4adc-a610-cd525e61c7ba" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/andre%20lande%204%20%281%29.JPG?itok=rkEGj4mA" width="244" height="325" />Indien</h2> <p>Holdningen til amning kan variere meget i det store land fra stat til stat, ifølge forskningsartiklen. Nogle steder skammes kvinder meget ud for amning i offentlighed, og <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/parenting/first-year/public-breastfeeding-why-we-need-it/articleshow/65213256.cms">avisartiklen her</a> fortæller om en meget negativ holdning til ammende i det offentlige rum.</p> <p>Skal du til Indien, skal du derfor måske nok undersøge skikken i det specifikke område, du skal besøge.</p> <h2>Mongoliet</h2> <p>Hvis du gerne vil amme frit alle vegne og så længe du vil, så skal Mongoliet nok stå højt på din liste over ønskerejser! Som du kan læse i <a href="https://www.naturalchild.org/articles/guest/ruth_kamnitzer.html">denne artikel fra 2009</a>, og også i <a href="https://www.mongoliacenter.org/breastfeeding-across-the-world-celebrating-mothers-milk-in-mongolia-aubrey-menarndt/">denne artikel fra 2016</a>, er den generelle holdning til amning helt fantastisk støttende, og det gælder også amning i offentlighed. </p> <p><br /> <strong>Har du ammet offentligt i andre lande?</strong> Har du lyst til at dele din oplevelse i en beretning? <a href="/skriv-din-beretning">Skriv den her</a>.</p> </div> Wed, 03 Jul 2019 07:20:49 +0000 Sisse 6973 at https://ammenet.dk https://ammenet.dk/offentlig-amning-i-andre-lande#comments Oplevelser med offentlig amning https://ammenet.dk/oplevelser-med-offentlig-amning <span>Oplevelser med offentlig amning</span> <span><span>Sisse</span></span> <span>30/06/2019</span> <div class="blogbillede"> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/oplevelser%201.JPG?itok=QcyDSAkB 244w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2019-07/oplevelser%201.JPG?itok=1Q9c44_7 488w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2019-07/oplevelser%201.JPG?itok=5fGlQfv- 975w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/oplevelser%201.JPG?itok=QcyDSAkB" alt="Offentlig amning" /> </div> <div><p>Langt det meste amning i offentlighed går nok upåagtet hen. Det er jo bare et barn, der får mad. </p> <p>Af og til får man måske smil og opmuntrende ord med på vejen. Nogle gange er der stirrende blikke og måske endda ubehøvlede kommentarer.</p> <h2>Gode oplevelser med offentlig amning</h2> <p>Vi tror på, at langt de fleste oplevelser med offentlig amning er gode. Generelt ser det nemlig ud til, at stemningen er meget pro amning, og pro ammende mødres (og babyers) ret til at være i det offentlige rum.</p> <p>De gode oplevelser kan findes mange steder. På en bænk, i toget, i indkøbscentret - eller en café.</p> <h3>Del din oplevelse med andre</h3> <p>Hvis du har en god oplevelse på en café eller lignende, så kan du dele den til gavn for andre. Det er der faktisk flere gode grunde til at gøre:</p> <p>Det er fedt at sige noget pænt! Hvis nogen gør noget godt, så bliver de glade for at høre positivt tilbage om det. Din positive oplevelse med amning kan dermed også blive en positiv oplevelse for en caféejer og stedets personale.</p> <p>Måske stedets ejere slet ikke har tænkt over en ammepolitik - men hvis du melder positivt tilbage om et besøg på stedet kan det måske medføre, at de snakker internt om det og laver en, til gavn for mange andre ammende.</p> <p>Du kan hjælpe andre ammende med at finde et sted at tage hen, hvis de er bange for at have en dårlig oplevelse. Debatten de senere år har gjort en del mødre nervøse, og det er rigtig ærgerligt. Mere fokus på de gode oplevelser, fremfor de negative, kan være en kæmpestor hjælp for mange ❤</p> <h3><img alt="Offentlig amning" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6c920d24-e20c-4eef-a407-feac05c8ee98" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/1561150802292_image1.jpeg?itok=fb_OkM7j" width="244" height="325" />Sådan kan du dele din oplevelse</h3> <p>Et godt sted at dele din positive oplevelse kan være på stedets Facebook-side, hvor andre kunder kan se den. Det kan være som et opslag eller måske en positiv anmeldelse. </p> <p>Du kan også dele din oplevelse i vores <a href="/netværksgrupper">netværksgrupper</a>, hvor mange tusinde familier læser med. </p> <p>Og endelig kan du også <a href="/skriv-din-beretning">dele din beretning</a> om positive oplevelser med amning her på vores side.</p> <p>De to sidste her gælder også, hvis din oplevelse ikke er på en café eller lignende, men blot et tilfældigt sted i det offentlige rum. Gode historier skal deles ❤<br />  </p> <h2>Dårlige oplevelser med offentlig amning</h2> <p>Vi hører om det af og til. En ammende mor er blevet bedt om at gå - eller amme på toilettet. Det er en virkelig ubehagelig oplevelse at blive udskammet for at give sit barn mad og tryghed.</p> <p>Og hvad gør man så? Kan man gøre noget? </p> <p>Vi har her samlet nogle bud på, hvad du kan gøre - dels hvis du oplever at blive afvist, og dels hvis du finder ud af at et sted, du gerne vil besøge, har en ammefjendtlig politik. </p> <h3>Brev til stedet</h3> <p>Nogle caféer vælger at sige nej tak til amning, fordi andre gæster forventes at ville være fri for at se på babyer og bryster. Men ved de mon overhovedet, hvordan det påvirker en familie at opleve den slags afvisning og udskamning? </p> <p>Et forslag kan derfor være at skrive til dem for at fortælle dem om din oplevelse. Information kan gøre en forskel i mange situationer, især hvis den formidles pænt. Når man skælder ud, kan man risikere at det har den modsatte effekt og bare forstærker deres negative syn på ammende. Men konkret information om, hvorfor det er vigtigt for dig at kunne amme der hvor du er - det kan måske åbne nogle øjne. </p> <p>Du kan også skrive til et sted, som du endnu ikke har besøgt, men som du på forhånd måske har valgt fra pga. en negativ ammepolitik. </p> <h3><img alt="Offentlig amning" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5e40d292-3016-41e4-a120-6487230a0ca8" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/oplevelser%203%20%282%29.jpeg?itok=2ZoR6I1E" width="325" height="325" />Klage</h3> <p>Ligebehandlingsnævnet tager stilling til sager om diskrimination i Danmark. Vi mener, at der er tale om diskrimination, når ammende og ikke-ammende ikke har lige adgang til det offentlige rum. </p> <p>Som du kan <a href="https://www.ammenet.dk/hvad-siger-loven-om-offentlig-amning">læse i denne artikel</a> har nævnet tidligere afslået en klage fra en ammende, med henvisning til et EU-direktiv. Det er senere blevet specificeret i en betænkning til direktivet, at det ikke skal bruges til at diskriminere overfor ammende. Derfor håber vi, at der en dag vil komme en klage mere, som forhåbentlig vil have et andet udfald. <a href="/contact">Vi hjælper gerne</a> med information til sådan en klage.</p> <h3>Sociale medier</h3> <p>En afvisning gør ondt. Den første tanke kan være at dele det på Facebook for at få opbakning. Og det kan også være godt!</p> <p>Støtte og virtuelle kram kan hjælpe meget på følelsen af udskamning. Og et godt formuleret opslag på stedets Facebook side kan måske skabe sympati og få stedets ejere til at overveje deres politik. </p> <p>Men selv om du selv formulerer dig pænt, kan du godt risikere at en offentlig diskussion udvikler sig i en retning, du ikke havde ønsket eller forudset - måske bliver til en reel shitstorm. Det kan give bagslag, hvis ikke den offentlige mening er på ens side. Og i debatten om offentlig amning er vandene delt. </p> <p>Måske en direkte henvendelse til stedets ledelse allerførst kunne være en god løsning? </p> <h2>Bliver du nervøs for at amme ude?</h2> <p>Hvis du er nervøs for negative oplevelser med amning ude, så kan du måske bruge nogle af de idéer, vi har <a href="https://www.ammenet.dk/tips-til-offentlig-amning">samlet i denne artikel</a>.</p> <p> </p> <p><strong>Har du oplevelser med offentlig amning, du har lyst til at dele med andre?</strong> Så kan du <a href="https://www.ammenet.dk/skriv-din-beretning">skrive her</a>.</p> </div> Sun, 30 Jun 2019 08:05:42 +0000 Sisse 6971 at https://ammenet.dk https://ammenet.dk/oplevelser-med-offentlig-amning#comments Tips til offentlig amning https://ammenet.dk/tips-til-offentlig-amning <span>Tips til offentlig amning</span> <span><span>Sisse</span></span> <span>30/06/2019</span> <div class="blogbillede"> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/tips%201.jpeg?itok=ndOSWMWg 244w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2019-07/tips%201.jpeg?itok=qsXRfyOl 488w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2019-07/tips%201.jpeg?itok=NAlFkQXP 975w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/tips%201.jpeg?itok=ndOSWMWg" alt="Offentlig amning" /> </div> <div><p>Det er meget forskelligt, hvordan vi har det med at skulle amme ude i offentligheden.</p> <p>Nogle ammer gerne hvor som helst og har let ved det. Hvis du er en af dem, så am endelig løs! Både for din egen og dit barns skyld, men også fordi du på den måde er med til at normalisere amning. Jo oftere amning ses i bybilledet, jo mere vil amning opleves som <a href="https://www.ammenet.dk/hvorfor-er-offentlig-amning-s%C3%A5-vigtigt">en normal og velset handling</a>.</p> <p>Andre har af forskellige årsager svært ved at skulle amme ude.</p> <p>- Måske er du bekymret for, at nogen skal påtale din amning negativt?</p> <p>- Måske er du blufærdig og utilpas ved tanken om at skulle vise noget af dit bryst ude blandt fremmede?</p> <p>- Eller måske er det noget helt tredje, der gør dig lidt utilpas ved tanken.</p> <p>Hvis du virkelig ikke har lyst til at amme ude, skal du naturligvis ikke tvinge dig selv til det. Det er helt okay at undlade offentlig amning, hvis du ikke føler, du kan være i det!</p> <p>Men hvis du egentlig gerne <em>vil</em> amme ude, og bare har brug for et lille puf og et par idéer til at gøre det lettere, så har vi her samlet nogle tips og lidt viden, der kan måske kan være en hjælp:</p> <p><strong>Bortvisning: </strong>I medierne hører vi af og til om mødre, der er blevet bortvist e.l. på grund af deres amning. Det er selvfølgelig ubehageligt, men det er også undtagelserne. Vi hører sjældent dagligdagens fortællinger om alle de ammende mødre, der ikke bortvises eller på anden måde antastes. Modstandere af offentlig amning råber måske nok højt og får taletid - men de er få. Det kan være rart at huske på, at de ikke er flertallet.</p> <p><strong><img alt="Offentlig amning" data-entity-type="file" data-entity-uuid="961dde45-de72-4ac1-bb68-4debf49cb4de" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/tips%202.jpg?itok=iNVvyMHb" width="153" height="325" />Bar hud:</strong> En af de bekymringer, som mange mødre nævner, når det kommer til amning ude blandt folk, er ubehaget ved at skulle blotte brystet foran fremmede. Der er heldigvis flere muligheder for at minimere mængden af hud, der vises ved amning. </p> <ul> <li>Amning i en slynge, vikle eller bæresele kan foregå meget diskret, omend det kan kræve lidt øvelse. </li> <li>En gylpeklud (eller et sjal, tæppe e.l.) kan ofte bruges til at dække bar hud. Hvis det ikke generer baby, kan kluden hænge over skulderen og babys hoved, men den kan også blot bruges til at lægge løst over den bare hud tæt ved baby.</li> <li>Ammevenligt tøj, der lader dig komme til brystet uden at vise mere hud end højst nødvendigt, kan være rigtig rart ved offentlig amning. Det kan både være decideret ammetøj - bluser og kjoler med særlig åbning til brystet - men også bare påklædning, hvor man har tænkt lidt over ammevenligheden på forhånd; et godt eksempel er en lang undertrøje under en bluse, der let kan trækkes op over brystet.</li> </ul> <p><strong>Lav en ammeklub! </strong>Aftal med mødregruppen eller andre ammende mødre, at I går ud sammen. Når man er flere, der ammer, kan det føles mindre intimiderende og grænseoverskridende at amme offentligt. Amning sammen med andre kan være en god øvelse, hvis man gerne vil overvinde sine bekymringer om at skulle amme udenfor hjemmets trygge vægge.</p> <p><strong>Ring til caféen:</strong> Endelig kan det være en idé på forhånd at undersøge det sted, man gerne vil hen. En del restaurationer er faktisk direkte pro amning, og det kan være et skønt boost til selvtilliden at opleve, at man er velkommen og får opbakning som ammende mor.  </p> <p><br /> Hvis du har lyst til at dele dine egne tips til offentlig amning med andre - eller måske vil finde ligesindede til en ammeklub - kan du kigge ind vores <a href="/netværksgrupper">netværksgrupper på Facebook</a>. </p> <p>Rigtig god amning!</p> <p> </p> <p><strong>Har du oplevelser med offentlig amning, du har lyst til at dele med andre?</strong> Så kan du <a href="/skriv-din-beretning">skrive her</a>.</p> </div> Sun, 30 Jun 2019 07:41:21 +0000 Sisse 6970 at https://ammenet.dk https://ammenet.dk/tips-til-offentlig-amning#comments Hvad siger loven om offentlig amning? https://ammenet.dk/hvad-siger-loven-om-offentlig-amning <span>Hvad siger loven om offentlig amning?</span> <span><span>Sisse</span></span> <span>29/06/2019</span> <div class="blogbillede"> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/hvad%20siger%20loven.jpeg?itok=crtcD6Wt 244w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2019-07/hvad%20siger%20loven.jpeg?itok=c2PU9S3W 488w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2019-07/hvad%20siger%20loven.jpeg?itok=1ZgvIe0r 975w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/hvad%20siger%20loven.jpeg?itok=crtcD6Wt" alt="Offentlig amning" /> </div> <div><p>I Danmark er der ingen lovgivning, der forbyder amning nogen steder. Der er til gengæld heller ingen lovgivning, der beskytter den ammendes ret til at amme alle steder, man ellers må færdes, fx på caféer og restauranter.</p> <p>Sådan en lovgivning er ellers på plads i mange af de lande, vi sammenligner os med - som fx <a href="http://www.ncsl.org/research/health/breastfeeding-state-laws.aspx">USA</a>&nbsp;og <a href="https://www.maternityaction.org.uk/advice-2/mums-dads-scenarios/6-breastfeeding-rights/breastfeeding-in-public-places/">England</a>.</p> <p>I 2013 afgjorde <a href="http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/naevnsdatabase/afgoerelse.aspx?aid=1182&amp;type=Afgoerelse" target="_blank">Ligebehandlingsnævnet</a> i en sag om en mor, der var blevet afvist på Spisestedet i Illum for at amme, at der ER tale om forskelsbehandling, og at der derfor under normale omstændigheder ville være tale om diskrimination og brud på ligestillingsloven.</p> <p>I tilfældet med amning vurderede nævnet dog, at man af hensyn til de øvrige kunders blufærdighed kan tillade denne forskelsbehandling.</p> <p>I deres afgørelse tog nævnet udgangspunkt i et <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:DA:PDF" target="_blank">EU direktiv</a> om ligebehandling, som tillader diskrimination i visse situationer. Det undgik dog deres opmærksomhed, at dette ikke indbefatter amning, og at en <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&amp;reference=P7-TA-2013-0118&amp;language=DA&amp;ring=A7-2013-0044" target="_blank">betænkning til direktivet</a> specifikt nævner, at ammende kvinders rettigheder skal beskyttes.</p> <p>Den manglende sammenhæng&nbsp;mellem anbefalingerne vedr. amning, og opfattelsen af at amning skal undgås i offentlighed af hensyn til andres blufærdighed, er absurd og skadelig for både børn, mødre og samfund generelt. Læs mere her om <a href="/hvorfor-er-offentlig-amning-så-vigtigt">hvorfor offentlig amning er så vigtigt</a>.&nbsp;</p> <p>Vi håber meget, at en afvist ammende mor igen vil tage en sag for Ligebehandlingsnævnet, så der forhåbentlig kan komme en mere retfærdig afgørelse, og <a href="/contact">vi stiller os gerne til rådighed</a> med hjælp til dem, der kunne have lyst til at klage.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Har du oplevelser med offentlig amning, du har lyst til at dele med andre?</strong> Så kan du <a href="/skriv-din-beretning">skrive her</a>.</p> </div> Sat, 29 Jun 2019 09:48:28 +0000 Sisse 6968 at https://ammenet.dk https://ammenet.dk/hvad-siger-loven-om-offentlig-amning#comments Hvorfor er offentlig amning så vigtigt? https://ammenet.dk/hvorfor-er-offentlig-amning-s%C3%A5-vigtigt <span>Hvorfor er offentlig amning så vigtigt?</span> <span><span>Sisse</span></span> <span>29/06/2019</span> <div class="blogbillede"> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/hvorfor%20offentlig%201.jpg?itok=QoDXLMzI 244w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2019-07/hvorfor%20offentlig%201.jpg?itok=tTaTjA87 488w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2019-07/hvorfor%20offentlig%201.jpg?itok=5oEKsGmW 975w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/hvorfor%20offentlig%201.jpg?itok=QoDXLMzI" alt="Offentlig amning" /> </div> <div><p>De fleste ved nok, at amning er den biologiske norm og gavnligt for både mor, baby og samfundet som helhed, når det overhovedet er muligt. Men det er ikke alle, som forstår, hvor vigtigt offentlig amning er - at det har betydning for amning generelt, at ammende mødre oplever at være velkomne i det offentlige rum.</p> <p>Hvis du vil vide mere om, hvorfor amning er optimalt, så <a href="https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/amning---en-haandbog-for-sundhedspersonale" target="_blank">kan du læse her</a>. Tal fra 2015 viser, at <a href="https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2016/amning" target="_blank">omkring 97 %</a> af alle danske mødre starter med at amme. Der er altså ikke tale om en lillebitte minoritet her, som kræver særlige vilkår for dem.</p> <h2>Hvis man ikke støtter offentlig amning, støtter man ikke amning</h2> <p>Her er nogle gode grunde til at støtte op om retten til at amme alle steder, familier ellers må færdes:</p> <h3>For mor</h3> <ul> <li>Debattens harske tone samt usikkerheden omkring, hvor man gerne må amme, har medført at mange mødre er bange for at for amme udenfor deres hjem - eller endda bange for at amme derhjemme med gæster i huset. <a href="http://www.babybusiness.dk/jeg-toer-ikke-laengere-amme-offentligt.html" target="_blank">Læs fx her</a>.</li> <li>Forbud mod amning udelukker ammende kvinder fra fællesskabet.</li> <li>Hvis samfundet opfordrer til at ALLE skal amme så vidt muligt, skylder samfundet så ikke mødrene at støtte op om deres amning?</li> <li>Ammende mødre ønsker ikke en seksualisering af deres kroppe i ammesituationen. Derfor er <a href="https://www.ammenet.dk/hvad-siger-loven-om-offentlig-amning">afgørelsen om blufærdighedskrænkelse</a> så krænkende for ammende mødre.</li> <li>Forbud mod amning diskriminerer mellem ammende mødre og mødre, der giver deres børn flaske. Vi kan ikke være diskrimination bekendt i et land som dette.</li> <li>Det er vigtigt at mødre kommer ud i samfundet og ikke isoleres, af mange årsager. En af dem er, at det modvirker efterfødselsreaktioner. At en mødregruppe kan mødes på en café, fremfor i et privat hjem med evt. pladsmangel og pres på mor for at diske op med kager og sørge for rengøring, er derfor af stor betydning.</li> <li>Hvis morens valg står mellem flaske eller et liv i isolation de første måneder efter den omvæltning det er at få et barn, vil mange føle et pres hen imod at opgive amningen.</li> </ul> <h3><img alt="Offentlig amning" data-entity-type="file" data-entity-uuid="74b0b759-b39d-4171-bb35-51d587bb83c1" data-image-style="max_325x325" class="align-right" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/inline-images/hvorfor%20offentlig%202.JPG?itok=ko7FodT9" width="244" height="325" />For barn</h3> <ul> <li>Børn er også mennesker. Hvorfor skal de som gruppe være den eneste man med loven i hånden kan udelukke fra en café?</li> <li>Hvis amningen skal lykkes er det især i de første måneder afgørende, at man kan lægge sin baby til brystet med det samme, når det signalerer sult.</li> <li>At kunne amme hvor man end er har stor betydning for selve amningen. Springer man amninger over for ikke at blive smidt ud af caféer eller af frygt for at støde nogen, kan det i værste fald gå ud over mælkeproduktionen, fordi brystet ikke tømmes, når der er behov for det. Nedgang i produktionen kan betyde at baby får for lidt og dermed at erstatning introduceres - og så er noget af den sundhedsfremmende effekt af amning gået tabt. Introduktion af erstatning er også ofte første skridt til at ammeforløbet afsluttes for tidligt i forhold til de gældende anbefalinger.</li> <li>Børn har brug for at vænne sig til at være en del af en større verden end den indenfor hjemmets fire vægge. At opleve verden i mors trygge favn på en café er en god måde at lære den at kende.</li> <li>Amning sidestilles ofte med bleskift i debatten - men dette argument har fat i den forkerte ende af babyen. Afføring på caféborde hører ingen steder hjemme, da det selvfølgelig er uhygiejnisk, men amning er ikke uhygiejnisk.</li> </ul> <h3>For samfundet</h3> <ul> <li>Det er vigtigt for kommende forældre at <strong>se </strong>amning. Hvis man aldrig ser det, fordi det udelukkes fra det offentlige rum, så kan det blive endnu sværere at forestille sig, hvordan man selv kommer i gang.</li> <li>Hvis samfundet opfordrer til at ALLE skal amme så vidt muligt, skylder samfundet så ikke mødrene at støtte op om deres amning?</li> <li>Argumentet om, at caféejeren selv må bestemme over sit sted klinger hult - han eller hun må jo ikke selv bestemme om der må ryges, eller om personer med anden etnisk baggrund må udelukkes (heldigvis). Hvorfor er det så vigtigt at de skal have ret til at afvise ammende mødre?</li> </ul> <p>Læs <a href="http://www.phdinparenting.com/blog/2010/5/14/50-reasons-for-breastfeeding-anytime-anywhere.html" target="_blank">masser af andre gode grunde her</a>.</p> <p> </p> <p><strong>Har du oplevelser med offentlig amning, du har lyst til at dele med andre?</strong> Så kan du <a href="/skriv-din-beretning">skrive her</a>.</p> </div> Sat, 29 Jun 2019 09:19:34 +0000 Sisse 6967 at https://ammenet.dk https://ammenet.dk/hvorfor-er-offentlig-amning-s%C3%A5-vigtigt#comments Har du ondt i ryggen, mor? https://ammenet.dk/har-du-ondt-i-ryggen-mor <span>Har du ondt i ryggen, mor?</span> <span><span>Sisse</span></span> <span>08/02/2019</span> <div class="blogbillede"> <img srcset="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/ondt%20i%20ryggen.png?itok=FcqLydhj 325w, /sites/default/files/styles/max_650x650/public/2019-07/ondt%20i%20ryggen.png?itok=6yXFWNWG 650w, /sites/default/files/styles/max_1300x1300/public/2019-07/ondt%20i%20ryggen.png?itok=5sh4CR4u 960w" sizes="(min-width: 1290px) 325px, (min-width: 851px) 25vw, (min-width: 560px) 50vw, 100vw" src="/sites/default/files/styles/max_325x325/public/2019-07/ondt%20i%20ryggen.png?itok=FcqLydhj" alt="Rygsmerter" /> </div> <div><p>Som mor til et lille barn er du konstant ‘på’. Hvad enten du trasker mange kilometer med barnevognen hver dag, er lejret i sofaen med en baby ovenpå dig eller du bærer dit barn i vikle eller bæresele, så er din krop på arbejde hele tiden, når du er mor!&nbsp;</p> <p>Mange mødre oplever intense forandringer i kroppen under graviditet og efter fødslen. Muskler og sener påvirkes af hormoner, og du udfører mange gentagelser af de samme bevægelser. Du løfter og bærer dit barn hver dag, og det er vigtigt at kroppen kan følge med.&nbsp;</p> <p>Nogle af de hyppigste problematikker, der kan følge med en krop, der bliver mor, er:</p> <ul> <li>ømhed eller smerte i lænden grundet meget tid i den samme siddende eller liggende stilling.&nbsp;</li> <li>spændte skuldre, stram brystmuskulatur og krum holdning i den øverste del af ryggen, hvilket kan skyldes at armene holdes i den samme position dagen lang, og at man ofte kan komme til at sidde foroverbøjet og amme.&nbsp;</li> </ul> <h2>Skuldre og nakke</h2> <p>Måske oplever du spændinger i skuldre og nakke pga. uhensigtsmæssige sidde/liggestillinger og mange løft. For at forebygge spændinger og stramhed kan du tænke på aktivt at sænke skuldrene, når du løfter dit barn, eller når du sætter dig for at amme. Sørg for støtte til armene med puder, og prøv at huske din dybe vejrtrækning, når du alligevel sidder ned med dit barn.&nbsp;</p> <p>Det er også en god ide at sørge for at have god støtte i form af nogle faste puder eller pøller, når du sidder eller ligger og ammer dit barn. Du kan fx have en pude i ryggen og mellem benene, når du ligger ned. I siddende stilling bør armene være støttet, så du undgår at spænde i skuldrene.&nbsp;</p> <h2>Bækkenbunden</h2> <p>Bækkenbundsmuskulaturen belastes også ved de øgede kilo i graviditeten, ligesom den strækkes til sit maksimum under fødslen, når barnet presses ud. Du har sikkert hørt, at det er vigtigt at lave knibeøvelser. Det er også vigtigt at aktivere (spænde) din bækkenbund under belastning for at mindske bugtrykket. Når du bliver fortrolig med at aktivere og give slip på din bækkenbund i forbindelse med dit åndedræt, kan du med tiden udføre mere komplekse opgaver med en aktiv bækkenbund, der kan arbejde sammen med resten af din krop.&nbsp;</p> <h2>Træning kan hjælpe!</h2> <p>Det er vigtigt at vente til dit 8-ugers tjek hos lægen med at begynde din træning. Indtil da skal kroppen have tid til at hele, så du kan prioritere helt blide bevægelser, lette gåture og søvn (!)&nbsp;</p> <p>Hvis du har brug for hjælp til at komme igang med din træning efter fødslen, kan du konsultere en fysioterapeut - gerne én med speciale i efterfødselstræning og bækkenbunden. Fysioterapeuten kan skræddersy et program til din krop, og du kan få løbende vejledning.&nbsp;</p> <h2>Videoer med øvelser</h2> <p>Ammenets frivillige vejleder Marie-Louise studerer til fysioterapeut, og her giver hun dig tre bud på øvelser, du med fordel kan lave hjemme for at styrke nogle af de områder af kroppen, som kan blive belastet, når du er mor. Øvelserne kan laves af alle, og de kræver ingen forberedelse samt minimalt udstyr. I videoerne er forslag til antal gentagelser af øvelserne, men det er vigtigt at pointere, at ‘lidt’ også er godt. Det kan være en god ide at tænke på kvaliteten af den enkelte bevægelse frem for antallet eller mængden.&nbsp;</p> <h3>Koordination/balance</h3> <p>Denne øvelse styrker din kerne, og du udfordrer både balancen og din koordination, samtidig med at bruger dine ballemuskler. Sørg for at have din vejrtrækning med på alle gentagelserne, og find det tempo, der passer dig. Hvis du føler dig for udfordret i starten, kan du nøjes med at løfte én arm eller ét ben ad gangen, indtil du oplever at have mere stabilitet. Prøv at holde overkroppen i midten, så du ikke falder ud til siden.&nbsp;</p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oEfcU4tVB9k" width="560"></iframe></p> <h3>Øvre ryg/skulder</h3> <p>Når du ammer og bærer dit barn meget, vil dine skuldre typisk blive trukket lidt længere frem end de plejer. Du kan opleve, at området mellem skulderbladene bliver lidt forlænget og ‘slapt’, og samtidig bliver din forside måske lidt forkortet.&nbsp;</p> <p>For at styrke musklerne i området mellem skulderbladene og forebygge uhensigtsmæssig forlængelse af musklerne, kan denne øvelse med en elastik laves som styrketræning. Fordelen med elastikken er, at du let kan justere belastningen løbende, og de kan købes i alle sports/yogabutikker samt i Flying Tiger.&nbsp;</p> <p>Øvelsen kan laves stående eller siddende, og du bør hele tiden fokusere på at holde skuldrene nede og mærke skulderbladene flytte sig tættere sammen. Gentag øvelsen 10 gange og hold en pause, hvorefter du laver 10 gentagelser igen, i alt 3x10.&nbsp;</p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/njvp9bo-G3I" width="560"></iframe></p> <h3>Skuldermobilitet/afspænding</h3> <p>Formålet med denne bevægelse er at forebygge spændte og stramme skuldre, og den er god at lave, hvis du har haft armene rigtig meget foran kroppen, måske endda med dit barn i armene i mange timer. Du kan lave øvelsen siddende eller stående, men hvis du har tid og mulighed for det, så kan du med fordel lægge dig på ryggen og lave den. Sørg for at trække vejret dybt og mærk de steder, hvor det strammer eller spænder op; her kan du fokusere din udånding for at øge strækket.&nbsp;</p> <p>Før armene blidt rundt i store cirkler. Hvis du mærker smerte eller føler, at det spænder for meget, så kan du altid lave bevægelsen lidt mindre i en periode. Hvis du laver øvelsen liggende på ryggen, så kan du slutte med at lægge armene diagonalt op og bare trække vejret for at forebygge stramhed i brystmuskulaturen.&nbsp;</p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7zKxjCUFaNc" width="560"></iframe></p> </div> Fri, 08 Feb 2019 10:00:24 +0000 Sisse 6961 at https://ammenet.dk https://ammenet.dk/har-du-ondt-i-ryggen-mor#comments