Amning og virus

udgivet den 07/03/2020
Baby

Opdateret torsdag d. 19/3 kl. 19.

Situationen omkring ny coronavirus påvirker os alle nu, uanset om vi er smittede eller ej, og de fleste af os tænker nok meget på, hvad der sker, hvis vi bliver smittet.

Men hvordan forholder det sig egentlig med mødre og ammebørn, når der er en virus i omløb? Det kigger vi nærmere på her. 

Først ser vi generelt på smitte med vira, og bagefter kigger vi nærmere på den ny coronavirus og COVID-19 (den sygdom, smittede med den ny coronavirus får). 

Hvordan smitter virus? 

Vira smitter på forskellig vis afhængigt af hvilken type, der er tale om. Nogle smitter ved direkte fysisk kontakt (håndtryk, kys, kram), mens andre smitter ved indirekte kontakt (via overflader, der har været berørt af smittede personer), dråbesmitte (ved host eller nys), luftbåren smitte (via støv) eller via blodoverførsel. 
De vira, som typisk giver anledning til forkølelser, influenza, lungebetændelser, maveonder osv, smitter normalt ved kontaktsmitte (direkte eller indirekte) eller ved dråbesmitte.

Hvordan beskytter jeg mig bedst mod smitte?

Generelt undgår man bedst smitte ved at holde sine hænder rene, altid at nyse og hoste i ærmet (ikke i hånden), og ved at undgå tæt kontakt med dem, der allerede er smittet.

Se en video fra Sundhedsstyrelsen her om god håndhygiejne. 

Du kan også se en plakat om håndhygiejne med gode tips her. 

Kan jeg amme, hvis jeg har en virus?

De mest almindelige virusinfektioner giver meget sjældent anledning til midlertidigt ammestop. 
Faktisk viser evidensen, at amning beskytter barnet mod både diarre og luftvejsinfektioner. Når du er ramt af en virus, danner din krop antistoffer mod sygdommen, og de antistoffer vil dit barn få tilført gennem modermælken. 

Der vil altid være en risiko for, at dit barn bliver smittet af samme virus som dig, men det skyldes ikke modermælk og amning - det sker på grund af den tætte kontakt, man som forælder og barn naturligt er i, uanset om barnet ammes. 
Faktisk vil ens familiemedlemmer med stor sandsynlighed være smittet, inden man overhovedet har symptomer selv.

Når man ammer og bliver ramt af sygdom, er det vigtigt at man husker at pleje sig selv <3 
Sørg for at få godt med væske, mad og hvile, og vær ekstra opmærksom på hygiejne imens for at begrænse smitte. 
Nogle mødre oplever, at deres mælkeproduktion falder en smule under sygdom - det er helt normalt. Når sygdommen er overstået, oplever de fleste, at det er relativt let at få produktionen op igen med lidt ekstra amninger og måske lidt udmalkning ved siden af.

Behov for medicin?

De fleste virusinfektioner behandles ikke medicinsk, og det gælder på nuværende tidspunkt også COVID-19. Antibiotika har ingen effekt på virus. Symptomlindrende medicin som fx smertestillende eller febersænkende tabletter med paracetamol kan dog gøre forløbet lidt mere tåleligt. 
Langt det meste medicin kan bruges under amning, men det er dog altid en god ide at tale med lægen, inden du tager noget. 
Du kan læse mere om amning og medicin her.

Du har måske hørt, at nogle eksperter advarer imod brugen af ibuprofen for COVID-19 patienter. Det europæiske medicinalagentur EMA udtaler, at der for nuværende ikke er forskningsmæssigt belæg for påstanden, og Lægemiddelstyrelsen iværksætter sin egen undersøgelser nu. De henviser endvidere til, at Sundhedsstyrelsen under alle omstændigheder altid anbefaler brug af paracetamol ved virusinfektioner frem for ibuprofen.

Ny coronavirus og COVID-19

Corona er en familie af vira, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene. Vi møder forskellige udgaver af den mange gange hvert år. COVID-19 står for “Corona Virus Disease 2019” og er den sygdom, man får når man smittes med den såkaldte ny coronavirus, som vi lige nu oplever.
 
Nogle gange muterer en virus, og en ny slags opstår. Som regel er der tale om en art af coronavirus, der før i tiden kun smittede mellem dyr, som nu pludselig også smitter mennesker. Vi så det med fx SARS, svineinfluenza og fugleinfluenza, og COVID-19 formodes også at være opstået på netop den måde. 
 
På nuværende tidspunkt beskriver WHO, at COVID-19 i 80% af tilfældene giver milde symptomer, som ikke kræver indlæggelse på sygehus. 15% bliver så syge at de må indlægges på sygehus. 
Alvorlig sygdom ses primært hos ældre mennesker, kronisk syge med fx hjerte-kar sygdom og personer med svækket immunforsvar. 

For at undgå smitte

Ny coronavirus smitter på samme måde som andre vira, dvs. ved direkte kontakt og hovedsageligt dråbesmitte. 

For at undgå smitte lyder anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i øjeblikket, at man skal: 

  • vaske sine hænder tit og bruge håndsprit
  • hoste eller nyse i sit ærme
  • begrænse fysisk kontakt - undgå håndtryk, kindkys og kram
  • være opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
  • holde afstand og bede andre tage hensyn, hvis man er kronisk syg

Du kan følge med i anbefalingerne her. De ændres efterhånden, som situationen udvikler sig.

Sundhedsstyrelsen nævner ikke længere ammende som en del af en særlig risikogruppe. 

Den viden, der lige nu findes om COVID-19, viser at børn oftest bliver påvirket mindre og i mildere grad end voksne, hvis de bliver smittet. Børn er derfor ikke i særlig risiko. Større børn kan dog være smittespredere, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man hjælper dem med at overholde de generelle hygiejneråd, så smittespredning begrænses. 

Hvis du bliver smittet

Som det er tilfældet med de fleste vira, så anses smitte med COVID-19 ikke som en årsag til at afbryde amningen. Bliv hjemme med dit barn, hvis du har symptomer, som kan skyldes COVID-19. 

Mødre, der malker ud, anbefales at være ekstra grundige med håndhygiejnen samt rengøring af pumpens dele både før og efter udmalkning. Undersøgelser har ikke påvist coronavirus i modermælk.

Hvis man er meget nervøs for at smitte sit barn med udmalket mælk, selvom der altså ikke er påvist coronavirus i modermælk ved studier, så kan man opvarme mælken på en særlig måde, før den gives til barnet. Denne særlige opvarmning kaldes på engelsk "flash heating" og bruges fx til at slå  andre vira i modermælk ihjel i de tilfælde, hvor virus overføres på denne måde (fx HIV). Du kan se en illustration her, som forklarer hvordan flash heating bruges. Er du i tvivl, så skriv til os i vores netværksgrupper på Facebook eller via kontaktformularen her.

Amning af nyfødte, når mor er smittet

Sundhedsstyrelsen har d. 19/3 udgivet retningslinjer for håndtering af COVID-19 hos gravide og fødende, som også omhandler amning. Du kan se de fulde retningslinjer her.

Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at en mor med påvist COVID-19 bør:

  • amme, hvis hun ønsker det
  • følge de generelle hygiejneråd omkring håndvask etc
  • afvaske brystet med vand og sæbe før amning
  • anvende mundbind under amning og anden tæt kontakt for at nedbringe risikoen for smitte til baby 

Vær opmærksom på, at hyppig afvaskning med vand og sæbe kan virke udtørrende på huden. Brug evt. en creme eller lotion efter amning for at modvirke udtørring.

I tvivl om du er smittet?

Symptomerne på COVID-19 ligner dem, du kender fra influenza - dvs fx feber, hoste, muskelømhed, hovedpine og evt. vejrtrækningsbesvær. Fra man bliver smittet, går der 2-12 dage før symptomerne viser sig. Mange tilfælde er meget milde og ligner en let forkølelse. Hvis man oplever bare et enkelt af symptomerne, bør man ifølge Sundhedssstyrelsen holde sig hjemme.

Oplever du lette symptomer på COVID-19, enten hos dig selv eller dit barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du blot holder dig hjemme. Hvis du bliver meget dårlig, anbefaler de, at du tager telefonisk kontakt til egen læge eller lægevagten frem for at møde op for at undgå risikoen for, at du smitter andre i venteværelset. 

Symptomer på COVID-19 hos spædbørn kan fx være vejrtrækningsbesvær, hurtig vejrtrækning, manglende suttelyst, slaphed og tørre bleer.

Hos lidt større børn med vejrtrækningsproblemer kan kølig, bleg eller blålig hud, påfaldende kolde hænder og fødder samt sløvhed også være symptomer.

Du kan holde dig informeret om de nuværende forholdsregler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som hele tiden opdateres med ny viden.


Referencer: