Amning og barsel til far

udgivet den 27/01/2019
Far og barn

I januar 2019 har EU indgået en aftale, der øremærker otte uger af den samlede barselsorlov til barnets far. 

Det forventes, at den nye regel vil træde i kraft i Danmark i løbet af tre år (det vil sige senest i starten af 2022), men har altså ingen betydning for dig, der er gravid eller på barsel nu.

Den øremærkede barsel til far kan give anledning til bekymring for nogle mødre - for hvad nu med amningen, hvis mors andel af barslen bliver kortere, end hun havde regnet med?

Heldigvis er det sådan, at amningen for langt de fleste uproblematisk kan fortsætte, også selvom mor starter arbejde - uanset om baby bliver hjemme hos far eller starter i pasning ude - ligesom barslens længde i sig selv ikke er afgørende for amningens varighed.

De 52 ugers samlet barsel, som vi har i Danmark, er, sammenlignet med resten af verden, en meget lang barselsperiode. Men det betyder faktisk ikke, at mødre i lande med en kortere barsel, gennemsnitligt ammer i kortere tid.

I USA, hvor normen er maksimalt 12 ugers betalt eller ubetalt barsel, viser tal fra 2015, at hele 24,9% af alle børn blev fuldt ud ernæret på modermælk i mindst seks måneder.

Til sammenligning viser en dansk undersøgelse af børn født i 2015 en noget lavere frekvens: her ligger andelen af fuldammede børn i seksmånedersalderen nede på 12,4%.

Hvis man ønsker at fortsætte amning efter endt barsel, er det altså stadig ligeså meget en mulighed, som det har været indtil nu - selvom mors andel af barslen måske bliver lidt kortere.

Læs gerne i vores wiki om kombinationen af amning og arbejdsliv og skriv endelig til os, hvis du har brug for at vende netop din situation med en vejleder.